Een duurzame, groene gemeente

Onno (38) wil een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Hij oriënteert zich op het gebruik van zonnepanelen. Zijn er mogelijkheden om de plaatsing van zonnepanelen te financieren?

Een van de grootste uitdagingen van deze tijd is de omslag naar een CO2 neutrale manier van leven. Die omslag is heel ingrijpend. Iedere woning zal  in de toekomst aardgasvrij gemaakt moeten worden. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten we de weg naar een CO2 neutrale toekomst uitstippelen. Samen maken we van onze gemeente een duurzame gemeente.

 De PvdA zet zich in voor:

  • Energierekening duurzaam maar betaalbaar
  • In alle wijken aan de slag met verduurzaming
  • Duurzaamheidsagenda ambitieuzer maken, met mijlpalen
  • Eneco geld moet duurzaam worden besteed