Leefbare wijken, toegankelijke en aantrekkelijke voorzieningen

Marion (63) is tevreden over het winkelcentrum om de hoek, maar ziet de afvalbakken in de straat elke week veranderen in een stortplaats. Ze heeft al een paar keer met Avalex gebeld, want dit kan zo niet. De gemeente verwijst haar ook door naar Avalex, maar dit is toch een zaak van de gemeente?

Een fijne woongemeente ben je pas echt als de belangrijke voorzieningen op orde zijn. Winkelcentra, sport en cultuur vallen daar onder. Maar het staatbeeld moet óók op orde zijn. En de gemeente heeft daar inderdaad een taak.

Wonen, winkelen en ontspannen gaan allemaal net wat makkelijker in een schone en veilige gemeente. Daarom zetten wij ons in voor leefbare wijken, in heel Leidschendam-Voorburg. Het verbeteren van de afvalverwerking is daar onderdeel van. Maar we hebben ook extra aandacht voor de andere voorzieningen in onze gemeente.

De PvdA zet zich in voor:

  • Verbetering van service en communicatie door Avalex.
  • Stapsgewijze verbetering buurtwinkelcentra
  • Versterken van wijkcentra
  • Investeren in cultuur en een moderne bibliotheek
  • Investeren in intensiever gebruik van sportaccommodaties
  • Tunnels tegen verkeersoverlast