16 december 2016

32 kandidaat-raadsleden in Huize Swaensteyn

Op donderdagavond 14 december waren 32 PvdA-leden van zes gemeenten uit de regio te gast in Huize Swaensteyn voor de regionale PvdA-leergang: Lokaal Ideaal.

De leden waren voor één avond Raadslid van de gemeente Leidschendam – Voorburg en debatteerden tijdens een fictieve raadsvergadering over de overschotten op het budget voor het sociaal domein.

De raadsvergadering werd voorgezeten door een rasechte PvdA-burgemeester, Gregor Rensen, onze oud-wethouder en geen onbekende binnen onze afdeling. Wethouder Floor Kist (GL), portefeuillehouder Zorg en Welzijn in Leidschendam-Voorburg, verdedigde zijn eigen dossier.

De cursisten waren vooraf ingedeeld in fracties conform de samenstelling van de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam – Voorburg. Ze hadden zich goed verdiept in de standpunten van de fractie, waar ze aan waren toebedeeld.

Burgemeester Gregor Rensen sprak, voorafgaand aan de “Raad”, over het politieke spel, de verschillende rollen binnen de gemeenteraad. Ook gaf hij de cursisten enkele waardevolle tips & trucs voor het aanstaande raadslidmaatschap. Tijdens de raadsvergadering werd vol vuur gedebatteerd over de besteding van de overgebleven financiële middelen in de zorg. Deze bestedingsvoorstellen liepen uiteen van verlaging van de OZB, meer financiële middelen voor sport en bewegen en verlaging van de eigen bijdrage in de zorg. Raadslid Delroy Blokland en fractievoorzitter Marjan van Giezen traden tijdens de raadsvergadering op als coach voor de cursisten.

De Raad verliep vlekkeloos en alle tips werden toegepast. Er werden zelfs twee moties ingediend voor herverdeling van de financiën, waarvan die van de ‘coalitie’ met een ruime meerderheid werd aangenomen en de andere (van de’oppositie’) met een zelfde meerderheid werd afgewezen (26 tegen 6). Het dualisme vergt duidelijk nog wat oefening!

De cursisten zelf ervaarden het naspelen van een raadsvergadering als een zeer leerzame ervaring. Tijdens de aansluitende borrel in de Hopkamer werd nog flink na gediscussieerd onder het genot van een drankje. Het was een geslaagde, maar vooral ook leuke avond.

 

De leergang ‘Lokaal Ideaal’ wordt gezamenlijk georganiseerd door de PvdA-afdelingen Den Haag, Delft, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Tijdens de leergang maak je kennis met de plaatselijke afdeling en ontdek je welke mogelijkheden er zijn om actief te worden in de partij.

Heeft deze bijdrage je geïnspireerd? En wil je ook actiever worden binnen de PvdA? Laat het dan per email weten aan Sangita Paltansing (sangita.paltansing@gmail.com).

 

In 2017 vindt er opnieuw een regionale leergang plaats. Rond de zomer zal hier via de website en per email een oproep voor worden gedaan.