Door op 12 juli 2013

Actieplan PvdA:10 punten tegen jeugdwerkloosheid

Jeugdwerkloosheid neemt toe, ook in onze gemeente, er zijn minder vacatures en als er vacatures zijn, worden die steeds vaker ingevuld door hoger opgeleiden. Regionaal is sprake van 30-40% toename. Jongeren worden harder getroffen door de economische crisis. Zij hebben weinig of geen werkervaring en werken vaak op tijdelijke contracten en raken daardoor sneller werkloos. Dit knelt extra voor jongeren zonder startkwalificatie.

PROBLEEMSTELLING:

Volgens cijfers van het Corbulo Werkplein is ook in onze gemeente de jeugdwerkloosheid inmiddels fors opgelopen. Tegelijkertijd constateert het Midden- en kleinbedrijf in Leidschendam-Voorburg (MKB-LV) dat er nog steeds vacatures onvervuld blijven. Dit komt volgens het MKB-LV omdat er onvoldoende aansluiting is tussen jongeren die hun school of opleiding hebben voltooid en de gegevens van de arbeidsregio’s.

Om in onze gemeente meer jongeren aan het werk te krijgen geeft de PvdA de volgende 10 aanbevelingen mee aan het Platform Werk, Onderwijs en Arbeidsmarkt, mede gebaseerd op de notitie van het MKB-LV.

 AANBEVELINGEN :

  1. Ontwikkel in samenwerking met het voortgezet en beroepsonderwijs een interesse-enquête die halverwege het laatste jaar wordt afgenomen onder scholieren en studenten. Stel deze beschikbaar – mits met instemming scholier of student – aan het Jongerenloopbaanpunt bij het Werkplein. Op deze wijze krijgen werkgevers eerder een beeld van de beschikbaar komende jongeren.
  2. Faciliteer jongeren die voor zichzelf willen beginnen. Kijk of in een van de leegstaande gemeentelijke accommodaties een Workspot-concept kan worden ontwikkeld, met een vergader- en presentatieruimte. Reserveer een bepaald percentage in het nieuwe bedrijfs-verzamelgebouw voor startende jongeren die vloeroppervlakte nodig hebben.
  3. Leg een verbinding tussen jongeren zonder baan en zonder ervaring met de maatschappelijke organisaties die veel moeten investeren om hun organisatie overeind te houden. Laat jongeren hun ICT-kennis en innovatiekracht inzetten voor deze organisaties, door middel van stages en leerwerkplekken.
  4. Geef bij gemeentelijke (bouw)opdrachten een zwaarder gewicht aan inzet van jongeren, bijv. bij aanbestedingen door aannemers die zijn aangesloten bij leerwerkplek-organisaties.
  5. Maak als gemeente afspraken met een aantal werkgevers die bereid zijn jongeren in hun bedrijf op te leiden en laat jongeren met een uitkering de tegenprestatie uitvoeren bij deze werkgevers.
  6. Kom als gemeente met een Stageplan waarin een inspanningsverplichting is opgenomen over het aantal te bieden stageplaatsen bij de gemeente zelf. Maak hierover afspraken met organisaties als Nelis om jaarlijks een aantal stageplaatsen aan te bieden aan deze jongeren. Bijv. bij de griffie of de bodediensten, maar ook bij de beleidsdirecties zijn zeker mogelijkheden.
  7. Denk ook aan duurzaamheid. Een groene woonstad kan ook heel goed een groene werkstad zijn. Het blijven investeren in verduurzaming is goed voor de (lokale) economie en het leefklimaat. Jongeren worden hier graag bij betrokken, geef ze een kans ervaring op te doen in nieuwe markten
  8. Betrek jongeren bij de revitalisatie van Leidsenhage, gebruik hun ideeën en kijk waar ze ingezet kunnen worden. Als leerwerkplek, stage of in kader van tegenprestatie. Vraag de winkeliers in ruil hiervoor om serieus te kijken naar stageplaatsen na afloop van dit traject, bied deze jongeren een vooruitzicht!
  9. Betrek de jongeren zelf bij het Jongerenloopbaanpunt, geef ze (vrijwilligers)diensten, en laat ze hun ervaringen delen met andere jongeren. Jongeren praten nu eenmaal liever met jongeren!
  10. Geef jongeren een kans op stageplaatsen bij nieuwe ondernemersactiviteiten als het Veur-theater, de centrum-managers en de winkeliersverenigingen.