28 april 2016

De burgemeester op het speelveldje

Over de nieuwe burgemeester is al veel gezegd. Klaas Tigelaar is een sterke, transparante en toegankelijke burgemeester, de PvdA is blij met deze keuze en heet hem van harte welkom! Maar er gebeurde meer deze Raad. Lars, Laura, Max en Cyanne krijgen hun hard bevochten kunstgrasveldje bij Appelgaarde. Natuurlijk schept dit een precedent: komt iedereen naar de Raad om geld te vragen? Zo simpel was het niet, ze hebben er hard voor gevochten en veel tijd in gestoken. Dan: ‘plan’ Stompwijk nadert zijn einde, uitvoering Stompwijk kan beginnen, nu het tracé van de Verbindingsweg is bepaald. Een terechte keuze, met afweging van veiligheid, efficiëntie en bewonersbelangen. Ook krijgt theater Ludens tijdelijk extra steun op voorwaarde dat ze toekomstbestendiger gaan werken. Tenslotte het afvalbeleid. De Raad had unaniem ingestemd met  PvdA-motie om GFT zomers wekelijks op te halen ipv 2-wekelijks, zoals het nieuwe beleid vanaf 2017 voorschrijft. Nu lag daar het voorstel om dat toch niet te doen en eerst te kijken of burgers gaan klagen. Gelukkig was de wethouder toegankelijk voor de wens van de PvdA, gesteund door iedereen, om eerst te starten met zomers WEL wekelijks ophalen. Dan zal blijken dat inwoners dit waarderen!