Door op 6 juli 2017

Economische agenda: iedereen telt mee!

De Gemeenteraadsvergadering van 4 juli ging over de Economische Agenda. Maar wat is een Economische Agenda? Gaat dat alleen over wat de gemeente doet voor ondernemers? Nee, de Economische Agenda gaat over hoe we gezamenlijk ervoor zorgen dat economische activiteiten een positief effect hebben op alle inwoners. Goede ondernemers zorgen voor leefbare wijken. Leefbare wijken zorgen voor sociaal cement. Dáár gaat het om.

De Economische Agenda is nog maar een agenda, precieze uitwerking volgt nog. De Raad heeft daarvoor concrete aanbevelingen meegegeven. Voor de PvdA gaat het om de relatie van economie met onderwijs, met duurzaamheid. Om het stimuleren van toerisme en het organiseren van evenementen voor inwoners. Voor ál onze inwoners, dus ook voor de mensen die niet zo makkelijk naar Walk in de Park of Koepelconcerten gaan. Daarom heeft de PvdA samen met GBLV, GL en D66 een voorstel ingediend om ook sociale evenementen te organiseren voor mensen met een beperking, ouderen of juist kinderen. Festival Unlimited, dat deze zomer bij RKAVV plaatsvond, is daar een ontroerend voorbeeld van. Maar ook de Vakantiepret, Ouderenconcerten etc. De PvdA was dan ook erg blij dat dit voorstel unaniem werd omarmd!

Facebook: @pvdaldmvbg