Door op 6 juli 2016

Een brug teveel? Gelukkig voor sociale woningbouw geen brug te ver!

De Raad heeft opnieuw geen besluit genomen over wel/geen extra brug over de Vliet. Tot teleurstelling van de PvdA. Er is veel geld en moeite geïnvesteerd in goede onderzoeken en overleg met de buurt. Er ligt een (verdeeld) advies van een Klankbordgroep. Voor ons maakt dit alles 1 ding duidelijk: een extra brug betekent geen km minder file! De PvdA vindt wel dat er nu snel maatregelen moeten worden genomen om de verkeerslast in het Damcentrum te verminderen. Bijvoorbeeld met Dynamisch Verkeersmanagement, waarbij actuele informatieborden het verkeer via andere routes kunnen sturen. Onze motie werd breed gesteund.

 

Die andere route zijn we ook ingeslagen met sociale woningbouw. Voor het eerst sinds jaren ligt er een plan om flink wat sociale huurwoningen te bouwen, dank, college! Deze woningen zijn vooral bedoeld voor statushouders, die we verplicht moeten en willen huisvesten. Maar ook voor starters en voor ouderen die willen doorstromen. Hier is veel behoefte aan! Een breed gesteund PvdA-amendement houdt wel het aantal nieuwe woningen op de locatie Rijnlandlaan beperkt, gezien de bouwplannen voor basisschool, middelbare school, kinderopvang en turnhal. Er moet genoeg ruimte voor groen overblijven!