22 april 2013

Een goede raad? Stel je kandidaat!

In maart 2014 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad in Leidschendam-Voorburg en de PvdA doet mee. De afdelingsvergadering heeft in maart de  profielschetsen LV 2014 vastgesteld voor de fractie als geheel, individuele raadsleden, lijsttrekker en wethouderskandidaten. We roepen belangstellenden voor de Raad nu al op zich te melden, door een brief met motivering voor 15 juli as. aan ons te sturen.

Na de zomervakantie voert de (tijdens de ALV op 26 juni in te stellen)  adviescommissie kandidaatstelling dan gesprekken om tot een voordracht aan de afdelingsvergadering te komen. Die afdelingsvergadering beslist in het najaar  van 2013 over de lijstvolgorde.

De afdelingsvergadering heeft in november 2012 besloten een lijsttrekkersverkiezing mogelijk te maken.  Daarvoor zijn per kandidaat tenminste 30 handtekeningen van leden (d.w.z. 10% van het totale bestand) vereist. Als er meerdere kandidaten hieraan voldoen wordt de verkiezing voorafgaand aan de verdere bepaling van de lijstvolgorde gehouden.

De programmacommissie is alvast aan de slag; daarin doen mee: Hans Wagner, Marjan van Giezen, Martin Oosterheert, Gregor Rensen, Nadine Stemerdink, Paul Q. van der Burg, Niek Somers, Arnout Brussaard en Jac Wolters.

Onze campagne-coördinator Paul Q. van der Burg doet een oproep om nu al mee te doen met de canvasactie.  Daaruit willen we nog meer informatie halen over wat er leeft in de wijken en buurten van Leidschendam-Voorburg. Bel 06-27453805 of  e-mail paulq1957@gmail.com