11 maart 2017

Eensgezinde Raad kiest nieuwe wethouder

Geen Haagse taferelen. De Gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg koos unaniem voor Lia de Ridder als opvolger van Saskia Bruines, die inmiddels wethouder Den Haag is geworden. Knap dat D66 zo snel zo’n goede opvolger heeft gevonden! En volmondig welkom aan Lia de Ridder, in Leidschendam-Voorburg!

Unaniem was het sleutelwoord in deze Raad.  Een motie van PvdA en GBLV over het groen houden van Vlietland en de Vogelplas, kreeg steun van de hele Raad.  Zuid-Holland moet de bomenkap vanwege de omstreden Rijnlandroute compenseren! Er zijn geluidwallen nodig om recreatiegebied Vlietland en natuurgebied de Vogelplas te ontlasten van de overlast van de Rijnlandroute.  Hierover heeft de provincie in 2009 zwart op wit toezeggingen gedaan,  en die mogen volgens de Raad nu wel eens ingevuld worden! 

De schuldhulpverlening was een ander onderwerp waarover de PvdA vragen stelde. Hoe komt het dat in Leidschendam-Voorburg jaarlijks 32 gezinnen uit hun woning worden gezet? We hebben een goed schuldhulpverleningsplan, maar leidt dat in de praktijk ook tot het voorkomen van huis-uitzettingen en afsluitingen? Hoe kunnen we huisuitzettingen voorkomen? De PvdA wil weten welke extra maatregelen dit vergt. Want , zeker waar het gaat om gezinnen met kinderen, huisuitzetting helpt nooit!