Door op 19 oktober 2014

Geen steun coalitie voor buslijn 47, maar blij met besluit koopzondagen.

De PvdA heeft tegen het Verkeers- en Vervoersplan gestemd, omdat dit te weinig uitdaging biedt om onze gemeente duurzamer en veiliger te maken. Wel zijn we blij met het besluit de koopzondagen in Leidschendam-Voorburg vrij te geven. Ondernemers kunnen zelf bepalen of zij wel of niet open willen zijn.

Vooraf hadden collegepartijen D66 en Gemeentebelangen (GBLV) nog gezegd dat zij buslijn 47 wilden behouden voor de inwoners van Leidschendam-zuid. Tijdens de Gemeenteraadsvergadering stemde de coalitie echter tegen de motie van PvdA en CDA. Hiermee is er vanaf zomer 2015 geen geld meer voor buslijn 47. Buslijn 47 is een vervoersdienst tussen Leidschendam-zuid en Leidschendam-centrum. In dit gebied is verder geen openbaar vervoer. Dankzij de vrijwillige chauffeurs van WOeJ kunnen zo’n 500 passagiers per maand toch met openbaar vervoer naar Leidschendam-centrum reizen. Het gaat vaak om oudere of minder mobiele inwoners van Leidschendam-Voorburg.

Argument van VVD, GBLV en D66 is dat buslijn 47 te duur is. In de ogen van de PvdA is dit echter de goedkoopste vorm van openbaar vervoer die er is. Fractievoorzitter Marjan van Giezen: “de bus wordt gereden door vrijwillige chauffeurs. WOeJ doet de hele planning. Goedkoper kan gewoon niet. Hiermee laten we de oudere inwoners behoorlijk in de kou staan!”. De PvdA zal zich blijven inzetten om buslijn 47 ook na juli 2015 te laten rijden!

Ook andere wensen van de PvdA werden niet ingewilligd door de wethouder. Een aantal snelle maatregelen om de verkeersveiligheid voor jonge en oudere verkeersdeelnemers te verbeteren wilde wethouder Bruines niet toezeggen. Wel zal ze bekijken welke kleine maatregelen ze volgend jaar mee kan nemen bij de aanpak van wegverbeteringen. Een motie om meer aandacht te besteden aan duurzaamheid werd ook door de wethouder afgeraden.

De PvdA betreurt het dat inzet van de Raad om tot verbeteringen van het plan te komen, niet gedeeld werden door het college. Zo wordt aan een interactieve samenwerking tussen Raad en College weinig invulling gegeven. De PvdA heeft dan ook tegen het Verkeers- en Vervoersplan gestemd, omdat dit te weinig uitdaging biedt om onze gemeente duurzamer en veiliger te maken.

Blij was de PvdA wel met het besluit de koopzondagen in Leidschendam-Voorburg vrij te geven. Ondernemers kunnen zelf bepalen of zij wel of niet open willen zijn. Marjan van Giezen: “dat betekent niet, dat een ondernemer alleen rechten heeft. Hij heeft ook de plicht, vastgelegd in de Verordening, overlast in de buurt te voorkomen en zelf goede afspraken met omwonenden te maken. De gemeente zal hierop toezien en na een jaar actief evalueren. Ook tussentijds kunnen ondernemers hierop aangesproken worden. De gemeente hoeft niet precies voor te schrijven wanneer winkels wel of niet open zijn. Die afweging kunnen ze alleen zelf maken. Wel moet dat in goede harmonie met omgeving gebeuren. Met veel herrie laden en lossen op zondagochtend vroeg hoort daar niet bij”.