28 mei 2018

Gemeente introduceert 18+ checklist

Als je 18 jaar wordt, veranderen er diverse zaken. Je krijgt stemrecht, mag zelfstandig autorijden en bent gemachtigd om contracten aan te gaan. Ook krijg je meer (financiële) verplichtingen en verantwoordelijkheden, zoals het aanvragen van studiefinanciering en het afsluiten van een zorgverzekering. Om jongeren hierop te attenderen en ze te informeren over wat zij moeten doen en waar ze daarvoor terecht kunnen, heeft de gemeente een checklist ontwikkeld. Het ontwerp is gemaakt door jongeren.

Twee keer per jaar stuurt de gemeente Leidschendam-Voorburg de checklist naar jongeren die 18 jaar worden. Deze week worden de kaarten voor het eerst verstuurd. Mochten jongeren met hun vragen niet bij hun ouders terecht kunnen of willen, dan worden zij in de checklist geattendeerd op het Jongeren Advies Punt (JAP). Het JAP is onderdeel van Sport en Welzijn.

Om ouders te attenderen op de veranderingen wanneer hun zoon of dochter 18 jaar wordt, stuurt de gemeente hen een brief. Hierin wordt vermeld dat hun kind een checklist ontvangt. Hierover kunnen ouders met hun kind in gesprek gaan. Door deze manier van informatieverstrekking probeert de gemeente preventief schulden en andere problematieken te voorkomen.