7 mei 2018

Grote opbrengst voor lopende onderhandelingen

Maandag 7 mei stonden de onderhandelaars van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP klaar om te luisteren naar de inbreng vanuit de samenleving. Het was druk in de hal van het gemeentehuis. De onderhandelaars noteerden alle voorstellen, visies, ideeën en verzoeken. De partijen zijn blij met alle inbreng en bedanken iedereen die naar het gemeentehuis is gekomen of op een andere manier een bijdrage heeft gegeven. Het laat goed zien wat er speelt en leeft in Leidschendam-Voorburg. De inbreng wordt gebruikt bij de gesprekken om te komen tot een onderhandelingsakkoord op hoofdlijnen.

Circa 50 Inwoners en partijen hebben tijdens de inloopbijeenkomst of per e-mail bij de onderhandelende partijen aangegeven wat zij belangrijk vinden voor Leidschendam-Voorburg. Onder hen inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en raadsleden. De inbreng varieerde van aandacht voor ondernemen in het buitengebied, kunst en cultuur, duurzaamheid, kwaliteit van de leefomgeving en bereikbaarheid tot extra inzet op onderwijshuisvesting, fietsverkeer en woningbouw voor alle doelgroepen. De partijen werken het hoofdlijnenakkoord de komende weken verder uit.