Huisvesting kwetsbare mensen beter geregeld

1 november 2018

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt om kwetsbare mensen sneller aan goede huisvesting te helpen. De gemeente, zorginstellingen en woningcorporaties hebben deze afspraken vastgelegd in een convenant. Op die manier kunnen bijvoorbeeld mensen die uit een (jeugd)zorginstelling komen, sneller een woning krijgen en weer zelfstandig gaan wonen.

 

Wethouder Bouw (wonen): “Eerder was het zo dat je zonder uitkering geen sociale huurwoning kreeg, maar die uitkering kon je niet aanvragen zonder woonadres. Hierdoor viel deze kwetsbare groep mensen tussen de wal en het schip. Met dit convenant werken alle partijen samen, zodat huisvesting, uitkering en zorg in een keer goed geregeld wordt.  Zo is deze groep kwetsbare mensen sneller geholpen. Het verbetert hun gezondheid omdat ze weer een eigen plek hebben om zelfstandig te kunnen wonen.”

 

Deze samenwerking maakt de lijnen tussen de organisaties korter. De afspraken en procedures zijn helder en binnen het netwerk weten de organisaties elkaar goed te vinden.