2 maart 2016

Huygenskwartier, over kansen en kosten

De Raad van 1 maart boog zich over het voorstel om het Huygenskwartier een flinke facelift te geven. Een mogelijke optie is om het museum Swaensteijn te verhuizen naar het pand waarin nu de Gemeenteraad is gehuisvest. De Gemeenteraad gaat dan op haar beurt naar Herenstraat 42 (het oude servicecentrum). En de leeg achtergelaten panden worden verkocht.

Eerste vraag van de PvdA is wat dit kost, en wat dit oplevert. Dat is nog onduidelijk. Er moet veel geïnvesteerd worden om van de Raadszaal een museum te maken. En om van het Servicecentrum een Raadszaal te maken. Die kosten moeten wel terugverdiend worden. De PvdA wil daarom eerst weten of zo’n schuif zal leiden tot meer bezoekers in de Herenstraat, en vooral: tot meer bestedingen door deze bezoekers.

Dat gaat onderzocht worden in een haalbaarheidsstudie. Daarin wordt gekeken naar kansen en kosten. Wat de PvdA betreft: geen miljoenen investeren in nieuwe gemeentegebouwen. Een Raadszaal met gouden kranen is niet nodig. Maar als de plannen leiden tot meer bezoekers, meer omzet en meer tevredenheid onder de bewoners, dan is het de moeite waard om te kijken hoe we kosten kunnen omzetten in kansen!