14 januari 2017

In memoriam: Gerard Dijkema

Ons bereikte het droevige bericht dat onze actieve partijgenoot Gerard Dijkema op dinsdag 10 januari 2017 zeer onverwacht is overleden.

Gerard woonde sinds 2014 met zijn gezin in Groningen, maar was daarvoor zeer actief in onze afdeling.

Zo was hij  in 2012/2013 interim-voorzitter van onze afdeling, maakt hij deel uit van diverse besturen en commissies en heeft hij van 2005 tot 2014 gefunctioneerd als Algemeen Bestuurslid van het Hoogheemraadschap Delfland.

Gerard was een aimabel mens en een sterk bestuurder. Zijn strategische visie en brede kennis en ervaring heeft hij ingezet voor zowel het bestuur als de fractie.

Wij zullen hem missen.

Wij wensen  zijn vrouw Elly en zijn kinderen, zijn familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens de fractie en het bestuur,
Marjan van Giezen en Jochem Streefkerk

Gerard Dijkema