Door Nadine Stemerdink op 14 maart 2018

Inzet op werk om armoede tegen te gaan

De Partij van de Arbeid staat ervoor dat iedereen moet kunnen blijven meedoen met de samenleving, ook als je het financieel minder goed hebt. PvdA-lijsttrekker Nadine Stemerdink: “Niemand kiest ervoor om in armoede te leven en het kan iedereen overkomen. De PvdA vindt een goed armoedebeleid zeer belangrijk. Iedereen moet kunnen blijven meedoen met de samenleving, vooral voor kinderen is dat belangrijk. Kinderen mogen niet de dupe worden van de financiële situatie van hun ouders. Daarom heeft de PvdA de afgelopen periode ingezet op de uitbreiding van het kindpakket, de invoering van de Schoolspullenpas en Sportstrippenkaart.”

De gemeente heeft de afgelopen periode vol ingezet om de bestaande minimaregelingen een groter bereik te geven. Stemerdink: “De mensen met een Ooievaarspas kunnen gratis of met een flinke korting gebruik maken van diverse voorzieningen in onze gemeente. Dit willen we graag behouden en uitbreiden naar gratis OV voor AOW-ers met een Ooievaarspas. Daarnaast is het bereik van de minimaregelingen gestegen van circa 30% naar circa 50%. Dit percentage kan en moet hoger. Niet omdat het een doel op zich is, maar wel omdat er nog een groep mensen is in een armoede situatie die de ondersteuning van de gemeente hard nodig heeft. En voor deze groep mensen blijft de PvdA zich inzetten.”

De beste oplossing om uit een armoede situatie te komen is het vinden van betaald werk. Stemerdink: “Werk is en blijft één van de speerpunten van de PvdA. Er is veel werkgelegenheid in de regio en binnen onze gemeente is het MKB de sleutel tot werkgelegenheid. We willen graag in overleg met het MKB een plan ontwikkelen om die werkgelegenheid te laten groeien.”

Nadine Stemerdink

Nadine Stemerdink

Nadine Stemerdink is sinds 9 februari 2015 wethouder voor werk en inkomen (incl. DSW en Jeugdwerkgelegenheid), sport, openbare ruimte, wijk- en buurtgericht werken; personeel & organisatie en het project Leidsenhage namens de PvdA in het college van BenW van Leidschendam-Voorburg.

Meer over Nadine Stemerdink