Door op 24 februari 2014

Je bent jong en je wilt wat

Leidschendam-Voorburg is een gemeente waar heel veel kinderen en jongeren wonen. Met middelbare scholen en sportverenigingen. Genoeg te doen dus? Die indruk krijgen we niet als we het de jongeren zelf vragen.

De jongste jeugd wil  speeltuintjes. Schoolgaande jeugd sportveldjes en veilige  fietspaden. Oudere jeugd ontmoetingsplekken om uit te gaan of te chillen.

De PvdA heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor de jeugd. De skatebaan bij Leidsenhage is er door onze inzet gekomen. Vele speeltuintjes zijn de afgelopen jaren opgeknapt. Door goed contact met de buurt hebben we gezorgd dat er ook speeltuintjes kwamen voor iets oudere jeugd. Oók als de buurt het niet zo leuk vond! Gelukkig waren het de kinderen zélf die bij ons aan de bel trokken.

Sportverenigingen zijn belangrijk, bijna ieder kind voetbalt, hockeyt, zit op judo of op gym. De PvdA heeft zich hard gemaakt voor behoud van de Ooievaarspas. Want zo kunnen álle kinderen sporten, ook als de ouders iets minder te besteden hebben. Met extra sportvelden en straks een mooie turnhal kunnen er nog veel meer kinderen sporten. Gezonde jeugd wil bewegen, mooi toch?

Voetbalveldjes zijn geweldig, liefst verhard en in de wijk. Op het Florisplein en in de Prinsenhof worden ze veel gebruikt. Laten we zorgen dat elk kind in elk wijk op een veldje kan spelen! Kleinere kinderen moeten veilig kunnen spelen. Niet gehinderd door verkeer, niet gehinderd door hondenpoep of andere rotzooi. De speeltuintjes in onze gemeente moeten hier minimaal aan voldoen!

Oudere jeugd hangt graag buiten rond. Dat geeft meestal geen overlast. Maar het is ook leuk om af en toe naar de film te kunnen gaan. In het vernieuwde Leidsenhage mag wat ons betreft een bioscoop, een paar leuke kroegen of een jeugdsoos komen.

Heb je zelf ook ideeën? Mail ze naar de PvdA: Marjan.vangiezen@hetnet.nl