Door op 29 januari 2014

Je bent jong en je wilt wat…

Werk bijvoorbeeld, maar wat als dat er niet is? Dat is de situatie waarin heel wat jongeren vandaag de dag verkeren. Net klaar met een opleiding en nog geen ervaring? Vergeet het maar! Een goede MBO-opleiding? Voor hetzelfde geld nemen ze een HBO-er! Tijdelijk werk? Voor je het weet sta je toch weer op straat…

Ook in Leidschendam-Voorburg (73.000 inwoners), stijgt de jeugdwerkloosheid. Het aantal jongeren dat vanuit een opleiding geen werk heeft kunnen vinden is het afgelopen jaar gestegen van 370 tot 426. En het aantal jongeren dat zijn baan verloren heeft, is in 2013  gestegen van 100 naar 146. Gemiddelde cijfers  voor onze regio, maar daarom niet minder schrijnend. Ik hoor het ook van jongeren die nu een studie moeten kiezen: “wat heeft het voor zin om door te leren, een baan vind ik toch niet”.

In 2013 zijn we hard geconfronteerd met deze cijfers. Toch er is al veel gedaan. Ons Centrum Werk en Inkomen (CWI) heeft zo ongeveer de beste cijfers uit de regio gehaald, als het gaat om het begeleiden van jongeren naar een baan. Met een Jongeren Loopbaan Centrum en door samenwerking met ondernemers in het Platform Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs. Ook de PvdA heeft in 2013 veel aandacht besteed aan jeugdwerkloosheid. Zowel vanuit onze wethouder, Gregor Rensen, als vanuit de gemeenteraadsfractie. Met de presentatie van ons 10-punten Plan van Aanpak. En met de motie waarin wij, gesteund door de hele Raad, het college oproepen snel met een Stageplan te komen. Want ook de gemeente zelf kan best een aantal stageplaatsen aanbieden aan jongeren vanuit een opleiding. Maar er zal meer moeten gebeuren willen we onze jeugd aan het werk helpen. Jongeren zonder baan betekent een jeugd zonder toekomst!

2014 is het jaar van de Gemeenteraadsverkiezingen. En voor de PvdA Leidschendam-Voorburg moet de aanpak van jeugdwerkloosheid één van de speerpunten voor het nieuwe college zijn. Dat kan een college niet alleen ,dat kan een gemeenteraad niet alleen. We moeten samen met de onderwijsinstellingen en de ondernemers de schouders eronder zetten.

Zodat we elkaar kunnen helpen. Want ook onze ondernemers hebben het moeilijk, in deze tijd. Veel leegstand in winkelcentra, met als schrijnend voorbeeld de Herenstraat in Voorburg. Teruglopende omzet, en overaanbod van prijsstunters. Reden voor de VenD in winkelcentrum Leyweg in Den Haag om te vertrekken. En dat is  precies het omgekeerde van wat we willen bereiken. Met vertrek van winkels vertrekt immers ook werkgelegenheid. Als PvdA vinden we daarom dat we ook moeten investeren in onze ondernemers. Door startbelemmeringen weg te nemen, regelgeving te vereenvoudigen, goede communicatie te bieden en meer ruimte aan activiteiten van ondernemers.

Op 16 januari heeft de PvdA in theater Ludens in Voorburg gediscussieerd met  de ondernemers (MKB), met de onderwijsinstellingen. Maar ook met de Haagse ambassadeur voor Jeugdwerkloosheid, Jane Kuldipsingh en met de voorzitter van FNV-Jong, Robbert Coenmans. Ons gezamenlijk doel is  jongeren in contactte  brengen met werkgevers die stageplaatsen of leerwerkplekken aanbieden. Wat verwachten ze van jongeren? Waar kun je met jouw opleiding het beste solliciteren? Wat betekent de premiekorting van 3.500 euro, die werknemers met ingang van 1 januari 2014 kunnen krijgen als ze een jongere in dienst nemen? Hoe werken de leerwerkcheques die onze gemeente beschikbaar gaat stellen? Hoe werkt het Mentor-programma van de FNV? En vooral: wat kunnen we nog meer doen?

Wat de PvdA betreft gaat het om maatwerk. We hebben geen illusie alle jongeren in één keer aan het werk te helpen.  Maar elke jongere aan het werk is één goed voorbeeld dat goed doet volgen. De PvdA roept de gemeente op om met het Centrum voor Werk en Inkomen een ‘arrangement’ op te stellen. Een aanbod aan vijf jongeren (mogen er ook best 10 zijn!) voor een praktijkgerichte stage bij de gemeente. Het CWI zorgt voor een beknopte, praktisch opleiding voor deze jongeren. Daarna krijgen ze gegarandeerd een stageplek bij de gemeente. In het restaurant, bij de bodedienst, of met administratief werk. Na de stage wordt beoordeeld of ze voldoende gemotiveerd zijn en toegerust zijn voor een vervolg. In dat geval biedt de gemeente ze een jaarcontract aan. Na dat jaar moeten ze op eigen benen staan. Ze hebben dan een opleiding, werkervaring en vooral praktijkervaring. Zijn ze goed, dan maken ze misschien een kans in te stromen, op basis van de nieuwe regels vanuit het rijk. Kan dat niet, dan hebben ze hun bagage dusdanig kunnen uitbreiden dat ze zelf de arbeidsmarkt op kunnen, al dan niet met hulp van het CWI.

Wat ons betreft komt het nieuwe college gelijk met een aanvalsplan Jeugdwerkloosheid, dat aansluit op het regionale Plan “Ruim baan voor de Jeugd”. We krijgen opnieuw extra geld van het rijk, vanuit Europese fondsen. Wij weten er wel een paar maatregelen voor. Om te beginnen met de  Jongeren-arrangementen! Ons motto voor het nieuwe college is dan ook: “Gelijk aan het werk”!

Lees meer over onze aanpak van Jeugdwerkloosheid