20 januari 2014

“Je bent wel gek als je niet naar ze luistert…”

Dat was het welgemeende advies van wethouder Gregor Rensen  die in het kader van zijn  afscheidstoernee te gast was bij de Participatieraad. Hij heeft zelf aan de basis gestaan van de totstandkoming van de Participatieraad. En daar wilde de voltallig aanwezige Participatieraad hem voor bedanken tijdens deze bijzondere bijeenkomst. Met mooie woorden, een lied en een prachtig aandenken.

Nog 60 dagen is Gregor Rensen (PvdA)  officieel wethouder Sociale Zaken en Sport van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Daarna komt hij niet terug als wethouder, heeft hij reeds aangekondigd.  In de afgelopen 8 jaar heeft hij als wethouder veel bereikt, zoals het behoud van de Ooievaarspas voor minima tot 130% bijstandsniveau, het behoud van twee zwembaden in onze gemeente, de herindeling van de sportvelden zodat de clubs weer kunnen groeien, het besluit een turnhal te bouwen en de revitalisatie van De Prinsenhof. Om iedereen de kans te geven op een leuke manier afscheid van hem te kunnen nemen, heeft de PvdA-fractie een ‘afscheidstoernee’  voor haar wethouder georganiseerd.

Na het overweldigende afscheid bij WOeJ eind vorig jaar, was Gregor Rensen op 18 januari te gast bij de Participatieraad van Leidschendam-Voorburg. De Participatieraad is in 2008 gevormd uit de Cliëntenraad en de WMO-raad, als raad met twee deelraden (SZ en MO). Bij de samenvoeging heeft de Raad een eigen kantoor en secretaris gekregen aan het Burg.Feithplein in Voorburg. In 2010 is door de gemeenteraad besloten tot één onverdeelde raad, om tot een integrale advisering te komen. De leden worden benoemd  op deskundigheid , professionaliteit en maatschappelijke betrokkenheid. De Participatieraad is inmiddels een zeer gewaardeerd adviesorgaan van de gemeente en heeft een belangrijke adviesrol o.a bij de komende decentralisaties in het sociale domein.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst sprak de voorzitter van de Participatieraad, mw. Adri  de Grijs, waarderende woorden uit. “Je bent een toegankelijke wethouder en een fijn mens om mee samen te werken”. Ook werd er een mooi afscheidslied gezongen. Rensen was onder de indruk van alle waardering en bekende dat hij sinds zijn middelbare schooltijd niet meer was toegezongen. In zijn reactie gaf hij  de volgende wethouder – wie dat straks ook zal zijn – het welgemeende advies mee:  “Je bent wel gek als je niet naar ze luistert!”

afscheid Gregor Participatieraad-4

Afscheidslied voor Gregor Rensen (op de melodie van  “Komt vrienden in den ronde”)

Komt Gregor hier te rade,
en luistert naar ons lied
Jij zette vaak de spade
in braakliggend gebied
je wikte, woog en je ontgon
wat niemand anders beter kon.

Refrein:
Participatieraad
je kwam, je gaat, hoor ons gemor
wij zingen droef en schor
Gregor, Gregor, Gregor.

Maatschappelijk bewogen
bracht jij de WMO
de minima verhogen
op maximaal niveau
Twee raden tot één Raad gesmeed
en dat zijn wij zoals je weet!

Refrein

Tweeduizendtien en onverdeeld
in P R L en V
Vol kracht in een veelkleurig beeld
en iedereen kleurt mee.
Gehandicapt Clientenraad,
de ouderen, thuis en op straat

Refrein

Gregorius de Grote
stroomlijnde de muziek
In ordening en eigen wijs
was jij ook heel uniek
’t Gregoriaans, wij zingen blij
heeft er een connotatie bij.

Refrein

Deskundig en ervaren
gegroeid in het beleid
Een eigen secretaris
Kantoor op ’t Plein van Feith
Je opende het destijds hier
met ’t stappen door een vel papier.

Refrein:  Participatieraad,
Je kwam , je gaat, hoor ons gemor
Wij danken jou, Gregor
dag, dag ,  Gregor, Gregor.