Door Nadine Stemerdink op 20 maart 2018

Kandidaat #1 Nadine Stemerdink stelt zich voor!

De Partij van de Arbeid is er voor u! Wij staan ervoor dat iedereen moet kunnen meedoen met de samenleving, dat de dienstverlening aan de inwoners optimaal is en dat de inwoners kunnen meepraten over hun wijk. De afgelopen drie jaar heb ik mij als wethouder voor u mogen inzetten om Leidschendam-Voorburg socialer, leefbaarder en sportiever te maken. Ook de komende periode wil ik dat graag blijven doen!

Werk
Werk is en blijft een belangrijk speerpunt van de PvdA. Werk betekent meedoen met de samenleving, erbij horen! Met het MKB en grote werkgevers wil de PvdA werk maken van werkgelegenheid, meer werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een beter aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, en meer kansen voor ouderen op een baan.

Kinderen praten mee!
Het is belangrijk om jonge kinderen te betrekken bij de politiek. Zij hebben de toekomst, zij zijn onze toekomstige bestuurders. En wat hebben we een talent in onze gemeente! Met het project om kinderen hun eigen speelplaats te laten ontwerpen blijkt dat de echte gebruikers van de speelplaatsen veel beter weten wat er moet komen dan de gemeente.

Sporten en bewegen
Iedereen moet kunnen sporten en bewegen! Sport is ongelooflijk belangrijk. In de sport leer je omgaan met winnen en verliezen, je sluit er vriendschappen voor het leven, en je wordt er als mens gevormd. Dat betekent voor de PvdA inzetten op nog meer fitnessplaatsen in de openbare ruimte, het ervoor zorgen dat ook mensen met een laag inkomen lid kunnen worden van een sportvereniging en voor kinderen het aantrekkelijker maken om te gaan sporten.

Innovatie
Leidschendam-Voorburg is één van de innovatiefste gemeenten uit de regio Haaglanden. Tal van initiatieven zijn van de grond gekomen, zoals de herinrichting van de burgemeester Kolfschotenlaan als meest duurzaamste straat van onze gemeente, fenomeen Bovenveen waarbij burgers budget kregen om initiatieven in hun wijk te ontplooien en de aanpak van knelpunten om bij extreme regenval (Bui van de eeuw) wateroverlast te voorkomen. Ook de komende periode blijft de PvdA hierop inzetten!

Als u ideeën hebt voor onze gemeente of vragen neem dan gerust contact met mij op!

Twitter: @NStemerdink
Email: N.Stemerdink@lv.nl

Nadine Stemerdink

Nadine Stemerdink

Nadine Stemerdink is sinds 9 februari 2015 wethouder voor werk en inkomen (incl. DSW en Jeugdwerkgelegenheid), sport, openbare ruimte, wijk- en buurtgericht werken; personeel & organisatie en het project Leidsenhage namens de PvdA in het college van BenW van Leidschendam-Voorburg.

Meer over Nadine Stemerdink