Door Jac Wolters op 16 november 2017

Koepelfonds zoekt nieuwe bestuursleden

Het bestuur van het Koepelfonds is op zoek naar tenminste een maar het liefst twee nieuwe bestuursleden. Onlangs is ons medebestuurslid Wouter Meurs vrij plotseling overleden. Hij heeft 3 jaar deel uitgemaakt van het bestuur. En binnenkort treedt Ankie van Rongen na vele jaren voorzitterschap uit het bestuur.
Vandaar dat we wel weer versterking kunnen gebruiken.

Wat doet het Koepelfonds?
Het Koepelfonds is in 2001 ontstaan uit de Stichting Volksgebouw De Koepel. In eerste instantie alleen voor Voorburg, maar sinds 1 januari 2004 ook voor Leidschendam. De stichting wil de sociale contacten binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg bevorderen, de gemeenschapszin in deze gemeente en de vitaliteit van de samenleving versterken en de participatie van instellingen en inwoners aan de samenleving ondersteunen. Dit wil het Koepelfonds bereiken door te voorzien in financiering van kleinschalige activiteiten en projecten met een sociaal of sociaal-cultureel karakter, die anders niet of slechts gedeeltelijk zijn te realiseren. Dit doen we uit de renteopbrengsten van een klein vermogen van circa €125.000.
Meer informatie vind je op www.Koepelfonds.nl.

Wat vragen we van bestuursleden?
Wat we van je vragen is dat je woonachtig bent in de gemeenten Leidschendam-Voorburg en sympathiseert met het gedachtengoed van de PvdA en / of de FNV en je sociale hart dus op de goede plaats hebt zitten, dat je bereid bent een aantal keer per jaar (4 a 6 keer) te vergaderen en dat je tijd hebt om zo nu een dan een door het Koepelfonds gesubsidieerde activiteit te bezoeken.
Het zou mooi zijn als je contacten hebt met vrijwilligersorganisaties in de gemeente en als je het leuk vindt onze website te onderhouden. En natuurlijk een zonnig humeur, gezond verstand en gevoel voor humor.

 

 

Jac Wolters

Jac Wolters

Jac is 68 jaar en met pensioen, is gehuwd met Carla, heeft 3 kinderen (Ciska, Yvette en Elwin) en 5 kleinkinderen ( in de leeftijd van ½  tot 10 jaar). Hij is opgeleid als civiel planoloog in Delft en werkzaam geweest in uiteenlopende ambtelijke functies. In het werkzame leven is Jac actief geweest als beleidsmedewerker verkeer bij

Meer over Jac Wolters