16 november 2016

Komt-ie wel, of komt-ie niet…

De afgelopen Raad was een ouderwetse Raad, met ouderwetse besluiten. Zo hebben we eindelijk de knoop doorgehakt of er wel of niet een extra brug over de Vliet komt. Géén extra brug dus. Zo’n brug verlicht wel de knelpunten rond het Damcentrum, maar de problemen elders zouden toenemen. Tel daarbij op de hoge kosten en het effect dat zo’n brug heeft voor de bewoonbaarheid van de huidige en nieuwe wijk Klein Plaspoelpolder. Voor de PvdA was dat – net als voor een meerderheid van de gemeenteraad – te zoeken naar alternatieve maatregelen. Geen brug dus, maar wel maatregelen, want het probleem is natuurlijk niet opgelost. Daarom is de PvdA voorstander van extra verkeersmaatregelen voor een goede verkeersstroom van en naar het Damcentrum en door de Sijtwendetunnel. Die verkeersmaatregelen hebben onze voorkeur boven afsluiting van bruggen of eenrichtingsverkeer. Want zulke oplossingen vragen om draagvlak van omwonenden, en dat draagvlak is er wel bij de Wijkerbrug, maar niet bij de Sluisbrug.

Ook over de herontwikkeling van de Herenstraat hebben we een besluit genomen. De plannen tot nieuwbouw van de Hoogvliet en het eventueel verplaatsen van de Raadszaal worden eerst verder uitgewerkt, waarbij ondernemers én omwonenden intensief worden betrokken.  Ook gaan we kijken of we van de oude locatie van de Raad een culturele hotsport kunnen maken, eventueel inclusief Museum Swaensteyn. Dat laatste zou mooi zijn maar mag niet betekenen dat de gemeente voor alle kosten van het museum gaat opdraaien.