Door Matthijs Willemse-Jacobson op 12 maart 2018

Langer thuis wonen met de Blijverslening

In Leidschendam-Voorburg wonen veel ouderen. In 2040 is naar verwachting 1 op de 18 inwoners 85 jaar of ouder. Daarmee is onze gemeente een van de meest vergrijsde gemeenten van Nederland. Dat stelt hoge eisen aan de gemeente die de wettelijke taak heeft ervoor te zorgen dat mensen langer in hun eigen leefomgeving blijven wonen.

De PvdA zet zich in voor goede zorg en ondersteuning voor ouderen die langer thuis willen blijven wonen. De PvdA pleit daarom voor de introductie van een Blijverslening voor ouderen die hun woning levensloopbestendig willen maken. Met deze financiële ondersteuning is het mogelijk om bijvoorbeeld drempels te verwijderen of een slaapkamer en badkamer op de begane grond te plaatsen. “De bestaande woonvoorzieningen die de gemeente vanuit de Wmo aanbiedt aan ouderen, zoals het plaatsen van een traplift, zijn niet altijd toereikend”, aldus Matthijs Willemse-Jacobson, kandidaat-raadslid voor de PvdA.

Om mensen te ondersteunen is het belangrijk dat goede zorg dichtbij beschikbaar is. Daar horen wijkverpleegkundigen bij die de wijk kennen en oog hebben voor mensen die eenzaam zijn. Willemse-Jacobson: “Bij het inkopen van zorg staan de kwaliteit en goed werkgeverschap voor de PvdA voorop. Zorgmedewerkers komen in vaste dienst met goede arbeidsvoorwaarden, zodat ze tijd hebben voor goede zorg, aandacht en een kopje koffie”.

Matthijs Willemse-Jacobson

Matthijs Willemse-Jacobson

“Gelijke kansen, goede zorg en betaalbaar wonen zouden vanzelfsprekend moeten zijn voor iedereen. Daar zet ik me voor in.” Samen met mijn man Uub en onze twee katten woon ik aan de Prins Bernhardlaan in Voorburg. In het dagelijks leven werk ik als beleidsmedewerker op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Om te ontspannen

Meer over Matthijs Willemse-Jacobson