24 mei 2018

Leden stemmen in met onderhandelingsakkoord

De ledenvergadering van PvdA Leidschendam-Voorburg heeft ingestemd met het bereikte resultaat van de onderhandelingen tussen VVD, CDA, PvdA en CU-SGP. Dat betekent dat de gemeenteraadsfractie toestemming heeft om haar handtekening onder het akkoord te zetten en een wethouder kan voordragen voor het nieuw te vormen college van B&W.

 In de ledenvergadering van 23 mei 2018 is uitgebreid gesproken over het resultaat van vier weken onderhandelen tussen VVD, CDA, PvdA en CU-SGP. Na bespreking van het resultaat met onderhandelaars Nadine Stemerdink (lijsttrekker) en Jochem Streefkerk (fractievoorzitter) is de ledenvergadering akkoord gegaan. Nu de ledenvergadering van de PvdA akkoord is, kunnen de onderhandelingen worden afgerond. De vier partijen werken op korte termijn toe naar een presentatie van het akkoord.