Door op 3 maart 2014

Lokale lijsttrekkers PvdA samen aan de slag voor stages en vakmanschap

Marjan van Giezen, lijsttrekker PvdA Leidschendam-Voorburg: “Ik zeg het dagelijks tegen mijn eigen kinderen: zorg dat je straks een goede opleiding hebt! Ik wil dat iedere jongere van school gaat met een diploma. Alleen dan heeft hij/zij voldoende kansen op de arbeidsmarkt. Onlangs stond in de krant dat een opleiding stopt omdat men te weinig stageplekken kon vinden voor de leerlingen. Dat is toch omgekeerde wereld? Ook zie ik dat jongeren afhaken, omdat zij de overstap van het vmbo naar het mbo te groot is. Door iedere jongere een loopbaancoach te geven, kan deze overgang veel soepeler verlopen. Dit is ook onderdeel van het ‘leerwerkarrangement’ zoals wij dat tijdens onze discussieavond over Jeugdwerkloosheid hebben gepresenteerd.”

De PvdA wil dat alle jongeren van school gaan met een diploma. Een afgeronde opleiding geeft de beste kansen op de arbeidsmarkt. De PvdA wil daarom dat de kwalificatieplicht wordt verhoogd tot 21 jaar, zodat er meer 18 plussers worden gestimuleerd hun diploma te halen.  Daarnaast wil de PvdA dat er meer wordt geïnvesteerd in ambachtsscholen, want het Nederland van na de crisis kan niet zonder goed opgeleide vakmensen. Dit staat in een plan van lokale PvdA-lijsttrekkers en de PvdA Tweede Kamerfractie dat op donderdag 27 februari in Rotterdam is gepresenteerd.

De PvdA wil ook in onze gemeente het tekort aan stageplekken aanpakken, door meer stageplekken bij de gemeente zelf. Ook moeten gemeenten samen met het regionale bedrijfsleven en met de scholen aan de slag. “In Leidschendam-Voorburg gebeurt dat gelukkig al. Die inzet in het Platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt moeten we komende periode met volle kracht doorzetten!”, aldus Marjan van Giezen.