Door op 12 november 2015

Luisterend oor voor inwoners en ondernemers: echt, het werkt!

De begrotingsraad van Leidschendam-Voorburg leverde een goede en respectvolle discussie op tussen Raadsleden onderling en tussen Raad en College. Het leverde vooral een veelheid aan wensen en initiatieven op, waarvoor Raadsleden extra aandacht vroegen. Wensen en initiatieven die zijn aangedragen door inwoners en ondernemers. Knelpunten waar zij tegenop lopen. Het leek alsof onze inwoners zelf in de Raadszaal aanwezig waren! Een mooi voorbeeld waren de omwonenden rond het Sijtwendepark. ’s Nachts veel overlast, hangjeugd, vernielingen. Aan de bel getrokken bij de Raad en er komt een unaniem aangenomen voorstel het park indien mogelijk ’s nachts weer af te sluiten. Maar ook op andere terreinen wordt goed naar de inwoners geluisterd!

Dat geldt zeker voor de VVD en de PvdA. Wij hebben ons de afgelopen periode laten bijpraten over de ontwikkelingen in de winkelgebieden. Niet door uitleg van wethouder of ambtenaar. Niet door een uitgebreide raadsbrief. Nee, door gewoon bij de ondernemers langs te gaan: “hoe gaat het in úw winkelgebied?” Behalve dat wij zeer positief werd ontvangen leverde het ook een schat aan informatie op. Zaken waar wij als Raadsleden niet dagelijks bij stilstaan. Winkelcentrum Prinsenhof waarin een paar jaar geleden veel is geïnvesteerd, maar dat nu op omvallen staat. Reden: geen vrije parkeerplaatsen, en weinig aandacht voor de aankleding na de laatste grote opknapbeurt. Leuke en spontane acties van winkeliers waarvoor zij echter 6 weken van te voren toestemming moet aanvragen. Weg leuke zomeravond-initatieven.

Met deze rijke input hebben PvdA en VVD gezamenlijk vier (inmiddels door de Raad aangenomen) moties opgesteld:

  1. Blauwe zone winkelcentrum Prinsenhof zo snel mogelijk invoeren
  2. Een lichte vorm van een evenementenvergunning voor leuke acties
  3. Extra budget voor extra aandacht voor de kleinere winkelcentra
  4. Professionele avondverlichting voor het Sluisjesgebied bij Damcentrum

Trots op het resultaat. Trots op de open manier waarop we hierover in de Raad met elkaar gesproken hebben. Samenwerken loont. Luister naar inwoners en ondernemers . Inwoners verdienen onze aandacht, “thuis” en in de Raad. Deze Raad was een mooi voorbeeld hoe het ook kan!