29 juli 2013

Mee(r) doen met Marjan van Giezen

Marjan van Giezen heeft zich onder het motto “mee(r) doen” gepresenteerd als kandidaat-lijsttrekker voor de PvdA in  de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. Dat deed zij op dinsdagavond 23 juli tijdens een openbare bijeenkomst in stadsmuseum Swaensteyn waar zij vragen van de aanwezigen beantwoordde.

Marjan is nu al raadslid en (sinds 2005) fractievoorzitter. Zij sprak vol lof over de samenwerking met de overige PvdA-fractie- en commissieleden in de lopende raadsperiode: Nadine Stemerdink (vice-fractievoorzitter, sport en welzijn), Maarten Oosschot (bouwen), Arnout Brussard (onderwijs) en Cemil Altay (Prinsenhof). Ook waardeerde ze de goede contacten met wethouder Gregor Rensen (o.a. sociale zaken) en de wisselwerking met de vele mensen in de samenleving. Als haar speerpunten voor de komende periode noemde Marjan bestrijding van (jeugd-) werkloosheid – onder meer door het actieplan dat onlangs al is uitgebracht – zorg voor leefbaarheid van de wijken en de aanpak van leegstand van winkels. In de verkiezingscampagne zal de PvdA weer de wijken opzoeken, zoals er nu ook al regelmatig werkbezoeken plaatsvinden en niet alleen in de buurten die waar al veel mensen op de PvdA stemmen.

Marjan heeft nadrukkelijk aangegeven in 2014 weer op te gaan voor de gemeenteraad en niet als kandidaat-wethouder. Nadine Stemerdink, raadslid voor de PvdA sinds 2002,  heeft bij deze gelegenheid wel haar kandidatuur voor een wethouderspost uitgesproken.

Paul Q. van der Burg deelde namens de adviescommissie kandidaatstelling mee, dat Marjan van Giezen de enige kandidaat-lijsttrekker is en dat zij voldoet aan de eisen die door de afdelingsvergadering in het profiel zijn vastgelegd. Verder hebben meer dan 30 leden een handtekening gezet om haar kandidatuur te ondersteunen. Er hoeft dus geen kandidatendebat en geen ledenraadpleging voor het lijstrekkerschap meer gehouden te worden. Wel wordt de nominatie van Marjan aan de afdelingsvergadering op 25 september voorgelegd. De adviescommissie brengt voordien ook via het bestuur een voorstel uit voor de verdere invulling van de kandidatenlijst voor de raad.

De adviescommissie zal in september geen voorstel doen voor wethouderskandidaten. Dat is aan de orde als de verkiezingen (op 19 maart 2014) zijn gehouden. De politieke partijen moeten het eerst eens worden over een collegeprogramma. Dan pas kan worden bezien of – en met welke portefeuille – de PvdA weer meedoet in BenW. Dat voorstel over collegedeelname zal zoals in de PvdA gebruikelijk aan de afdelingsvergadering worden voorgelegd.