Meer geld voor aanpak van armoede onder kinderen

12 december 2017

Uit de Armoedemonitor 2016 blijkt dat veel gezinnen met kinderen op de middelbare school moeite hebben om maandelijks rond te komen. De PvdA wil dat elk kind mee kan doen en maakt zich daarom hard voor de aanpak van armoede onder kinderen.

Vanaf 1 januari 2018 trekt PvdA-wethouder Nadine Stemerdink 100.000 euro per jaar extra uit om ervoor te zorgen dat gezinnen met een laag inkomen een extra steuntje in de rug krijgen. “In totaal gaat het om 2150 kinderen in Leidschendam-Voorburg die een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor school, culturele- en sportactiviteiten of een computer. Zo zorgen we ervoor dat alle kinderen in onze gemeente, ongeacht het inkomen van hun ouders, mee kunnen doen.” Tot nu toe konden gezinnen die moeten rondkomen van een inkomen tussen de 110% en 130% van de bijstandsnorm geen gebruik maken van de gemeentelijke regelingen. Terwijl juist bij gezinnen met kinderen op het voortgezet onderwijs de financiële druk hoog is.

De extra middelen komen bovenop de ruim 200.000 euro die de wethouder eerder dit jaar al uittrok om de invoering van de schoolspullenpas mogelijk te maken. Met deze pas kunnen kinderen uit minimagezinnen schoolspullen, zoals boeken, schriften en sportkleding aanschaffen.

De PvdA steunt deze aanpak en blijft zich in de gemeenteraad inzetten voor de verdere aanpak van armoede onder kinderen.