Door op 18 september 2014

Meer voetballers maar minder terrasjes in Leidschendam-Voorburg

Op Prinsjesdag vergaderde ook de Gemeenteraad van Leidschendam. En de boodschap dat het – als je goed keek – toch echt straks ietsje beter gaat worden, gold ook in onze gemeente. Eerst kwam de wethouder uitleggen dat er in 2015 helaas een miljoenentekort was voor de uitvoering van de gedecentraliseerde Jeugdzorg en waarschijnlijk ook voor de WMO. Wethouder Rozenberg heeft toegezegd dit nader uit te laten zoeken.

Vervolgens bleek een wens van de Raad om de terrassen van de horeca een uur langer open te houden op weerstand bij het college te stuiten. Ondanks de unanieme wens van de Raad om tot aanpassing van de sluitingstijd te komen (24.00 uur in plaats van om 23.00 uur) bleek het College nog geen voorstel op tafel te hebben liggen. Met als gevolg dat vanaf 19 september de terrassen weer om 23 uur dicht moeten. Om hopelijk vanaf 1 januari 2015 weer tot 24 uur open te mogen zijn. Snapt u er nog wat van?

Gelukkig gebeurde er ook nog iets moois in de Raad. Een motie om vervroegd een kunstgrasveld aan te leggen op het eerste veld van de voetbalclubs SEV en RKAVV werd unaniem aangenomen. Hopelijk betekent dit dat er volgend seizoen een nieuw kunstgrasveld ligt op het eerste veld en dat hierop veel meer kinderen kunnen voetballen en trainen. De PvdA wenst SEV en RKAVV heel veel succes dit seizoen. Maar overigens ook de andere sportverenigingen in onze regio. Want sporten blijft de goedkoopste – en leukste – oplossing om gezondheidsproblemen later te voorkomen!                                                                                                                                                                                                                                                                     (Raadsflits PvdA Raad 16 september 2014)