Door Delroy Blokland op 13 december 2014

Minimabeleid Leidschendam-Voorburg: motie PvdA aangenomen om met kindpakket te werken.

De PvdA-fractie Leidschendam-Voorburg is blij dat de Raad unaniem heeft ingestemd met de motie om bij de uitvoering van het Minimabeleid te werken met een ‘kindpakket’. Dat is een pakket aan beleidsmaatregelen waarbij alle gemeentelijke voorzieningen voor kinderen worden gebundeld. De Kinderombudsman heeft gemeenten geadviseerd om tot zo’n pakket te komen. Daarmee kan het budget voor minimabeleid met voorrang worden ingezet voor kinderen uit minima-gezinnen.

PvdA-woordvoerder Delroy Blokland: ook in Leidschendam-Voorburg groeit het aantal kinderen dat opgroeit in een gezin dat moet leven van een minimaal inkomen. Tegelijkertijd zien we dat in Leidschendam-Voorburg slechts 43% van deze gezinnen gebruik maakt van de financiële regelingen op het gebied van minimabeleid. Juist deze gezinnen kunnen de extra voorzieningen goed gebruiken. Dan moet je denken aan schoolboeken, een computer of laptop voor school, een fiets, schoolexcursies etc. Kinderen mogen niet geïsoleerd raken alleen maar omdat er thuis niet genoeg geld is”.

De Kinderombudsman heeft een advies opgesteld hoe gemeenten meer aandacht aan kinderen kunnen besteden. De PvdA is blij dat wethouder Bruines (D66) het ook een goede suggestie vond om deze aanbeveling van de Kinderombudsman over te nemen. En dat de hele Raad deze motie kon ondersteunen. “Een teken dat Leidschendam-Voorburg serieus werk wil maken van minimabeleid”, aldus Delroy Blokland.

Delroy Blokland

Delroy Blokland

Als raadslid sinds 2014 van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg stel ik mijzelf graag voor: ik voel me zeer vereerd om de komende vier jaar de idealen en ideeën van de PvdA in de raad uit te dragen. Na jaren van bezuinigen is het nu tijd om weer te investeren in de toekomst van Leidschendam-Voorburg. Tijdens

Meer over Delroy Blokland