Door op 24 maart 2014

Nieuwe samenstelling PvdA fractie Leidschendam-Voorburg

cemil.pro

Cemil Altay
(vertrekkend raadslid)

Na de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 zal de PvdA-fractie met 3 Raadsleden terugkeren in de Gemeenteraad. Dit zijn Marjan van Giezen (fractievoorzitter), Nadine Stemerdink en Delroy Blokland.  Hoewel Cemil Altay voldoende voorkeursstemmen heeft gehaald, zal hij zijn raadszetel voor de PvdA niet innemen. Gezien de uitslag van de verkiezingen en het feit dat de PvdA-fractie in kleinere vorm terugkeert, heeft hij besloten te kiezen voor datgene waar zowel hij als de gemeente en de partij het meeste baat bij hebben. Het Raadslidmaatschap heeft hij de afgelopen vier jaar met hart en ziel ingevuld, maar dit kostte hem veel tijd. Met een kleinere fractie zal dit alleen nog maar meer worden. In overleg met de fractievoorzitter en met zijn familie heeft hij ervoor gekozen de komende vier jaar aan de zijlijn mee te draaien binnen de afdeling en niet als Raadslid.

Kandidaat nr. 3 op de lijst  zal Cemil Altay opvolgen. Dat is Delroy Blokland. Hij is nieuw in de Raad, als manager werkzaam bij  het ministerie van Economische Zaken en iemand die veel financiële en economische kennis meebrengt. Volgens Cemil Altay is Blokland  een waardig opvolger voor hem. Marjan van Giezen en Nadine Stemerdink waren reeds in de vorige perioden raadslid.

De fractie en het bestuur van de PvdA vinden de beslissing van Cemil Altay om geen plaats te nemen in de nieuwe gemeenteraad een ”moedig besluit”. Mede in het licht gezien dat de PvdA fractie van vijf naar drie zetels is gegaan, beseft de fractie dat er veel werk op de Raadsleden zal afkomen. De inzet van Cemil Altay buiten de fractie is daardoor des te belangrijker.  Er valt nog veel winst te behalen in de relatie tussen de inwoners en de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Dit is ook de manier waar Cemil Altay de komende tijd actief zal blijven voor de PvdA: “Ik wil vooral vanuit mijn eigen kracht werken. En dat betekent dat ik vooral het gesprek met de mensen aan blijf gaan. Waarom hebben velen de PvdA de rug toegekeerd? Ik weet dat veel mensen bewust op mij gestemd hebben. Juist vanwege de dialoog die ik met hen aan ga over onderwijs, leefbaarheid en saamhorigheid. Ik weet dat ik meer voor hen kan betekenen als ik mijn tijd investeer in de gemeente en de geluiden vanuit te samenleving. Met daarbij een sterke fractie in de Raad, moet het lukken om in en buiten de raad te laten zien en horen waar de PvdA voor staat”, aldus een nog steeds politiek gedreven Cemil Altay.

marjan.profiel (1)

Marjan van Giezen (fractievoorzitter)

“Cemil Altay heeft de gave heel makkelijk contacten te leggen met moeilijk bereikbare doelgroepen. Dat heeft hij de afgelopen vier jaren laten zien. Hij vormt daardoor voor ons een belangrijke schakel tussen instellingen, inwoners en de gemeente. We vinden het van groot belang om dit contact de komende jaren nog verder aan te halen. Cemil zal in de toekomst hieraan een significante bijdrage leveren. Daar zit zijn kracht, daar kan hij veel voor ons bereiken. We vinden het dan ook een moedig besluit van Cemil, om juist daar zijn energie in te steken. Hij gaat aan de slag om in de gemeente zelf het vertrouwen van zijn kiezers, die op hem gestemd hebben, waar te maken. Hij zal een zeer waardevolle ambassadeurs-functie hebben  binnen de PvdA Leidschendam-Voorburg”, aldus Marjan van Giezen, fractievoorzitter PvdA, en Paul Q van der Burg, bestuurslid PvdA.

 

Nadine Stemerdink, plv. fractievoorzitter

Nadine Stemerdink (plv. fractievoorzitter)

 

Delroy Blokland  (nieuw raadslid)

Delroy Blokland
(nieuw raadslid)