Door op 7 januari 2015

Nieuwjaar 2015

beste mensen,
Een turbulent jaar ligt achter ons. Een intensieve campagne en een mooie afscheidstoernee van onze (ex-) wethouder Gregor Rensen hielpen onvoldoende om een goed verkiezingsresultaat te halen. Helaas kwam de PvdA slechts met 3 zetels in terug de raad en niet in het college. Een nieuw college werd gevormd met VVD, Gemeentebelangen en D66. Dit college was echter minder solide dan het leek, en is gestruikeld over het grote financiële tekort op het woningbouwproject Duivenvoordecorridor. Op dit moment vinden daarom nieuwe onderhandelingen plaats. Waaraan de PvdA dit keer – samen met GroenLinks – wél deelneemt. Als PvdA-fractie hebben we deze kans om mee te doen aan de onderhandelingen met beide handen aangegrepen. Dit geeft ons de kans om in een tijd van bezuiniging en decentralisaties toch een links accent aan het coalitieakkoord te geven.
We durven niet te zeggen of de onderhandelingen op 25 januari al zijn afgerond, maar we hopen u natuurlijk dan meer te kunnen vertellen over alle politieke ontwikkelingen, zowel in 2014 als nu rond de onderhandelingen voor een nieuw college. En wie weet, misschien kunnen we u een nieuw collegeprogramma en een nieuwe wethouder voorstellen!

Maar we kijken niet alleen terug op de PvdA-ontwikkelingen. 2014 was in meer opzichten een turbulent jaar. Met de MH17 en de dodelijke steekpartij op het Corbulocollege was 2014 ook een heel verdrietig jaar.

In 2015 zullen we alle hens aan dek moeten zetten om er een mooi jaar van te maken. Per 1 januari zijn de langdurige zorg (WMO), de jeugdzorg en de Participatiewet gedecentraliseerd naar de gemeenten. We hebben er als Leidschendam-Voorburg een zware verantwoordelijkheid bij gekregen. En een hoeveelheid taken om ‘u’ tegen te zeggen. Waarschijnlijk zal dit wel het nodige aan aanloopproblemen met zich meebrengen. De PvdA voelt de verantwoordelijkheid om niemand tussen wal en schip te laten vallen, en dat is één van de redenen waarom wij aan de onderhandelingstafel hebben plaatsgenomen. Als sociaal-democratische partij denken wij hierin – samen met de andere onderhandelingspartners GBLV, D66 en GL – een verschil te kunnen maken!

Kortom, er is veel te vertellen op onze Nieuwjaarsbijeenkomst. En er is veel bij te praten, ook informeel. Dat gaan we doen tijdens de PvdA Nieuwjaarsbijeenkomst. We hopen daarom op een grote opkomst op 25 januari, van 16-18 uur in Theater Ludens. Ook onze oud-wethouder Gregor Rensen is uitgenodigd, zodat we als afdeling Leidschendam-Voorburg afscheid van hem kunnen nemen. Gregor is inmiddels waarnemend burgemeester in Brielle, waar hij met veel enthousiasme aan het werk is gegaan. Datzelfde geldt voor Hans Wagner, voormalig Raadslid, die het afgelopen jaar is benoemd tot burgemeester van Albrandswaard. Ook hij is uitgenodigd voor onze Nieuwjaarsbijeenkomst.

We hopen u allemaal ook te mogen begroeten en met elkaar het nieuwe jaar in te luiden!

bestuur en fractie
PvdA Leidschendam-Voorburg