Door op 22 januari 2017

Nieuwjaarsbijeenkomst PvdA 21 januari 2017 (toespraak Marjan van Giezen, fractievoorzitter)

Welkom, partijgenoten, collega’s en andere gasten,

 

Namens de fractie wens ik jullie allemaal een heel mooi, gelukkig en vooral gezond 2017. Fijn dat jullie gekomen zijn, Ook heel mooi om weer nieuwe gezichten te zien. De afgelopen maanden hebben we een aantal nieuwe leden mogen begroeten, waar we erg blij mee zijn. We hebben een aantal  ook al op een ledenvergadering gezien, en we hopen dat zij voor een frisse bijdrage aan de komende campagnes kunnen zorgen!

 

 Een speciaal woord van welkom voor onze gasten, waaronder wethoude Rabin Baldeswingh als gewaardeerde partijgenoot uit Den Haag,  en aan onze collega’s van andere fracties en partijen. Want – ook al staan we in de gemeente politiek soms tegenover elkaar – we zetten ons allemaal met veel tijd en energie in voor onze mooie gemeente. Dank voor jullie samenwerking het afgelopen jaar en wat ons betreft zetten we die in 2017 zeker voort!

 

2017, het verkiezingsjaar, we horen het in alle campagnes: het draait om de burger.  Voor ons als gemeenteraadsleden vertaal ik het als: het draait om onze inwoners. Zij moeten ons voeden, zij houden ons scherp. Dat is vaak heel positief, soms best lastig. Maar het maakt ons betere volksvertegenwoordigers, als we weten wat er onder onze inwoners leeft, en wat hen raakt. President Obama – ik noem hem gewoon nog president, zei het in zijn afscheidsbrief aan alle Amerikaanse burgers heel treffend: You made me a better President, and you made me a better man. Ik hoop dat deze boodschap ook bij Trump overkomt…

 

Voor de fractie is dat ons uitgangspunt. Luisteren, open staan voor inwoners, goed voorbereiden en dan de Raad in. Met Delroy Blokland en Cemil Altay proberen we hier op PvdA-waardige wijze invulling aan te geven.

Ons nieuwe bestuur is voor de fractie een goede aanvulling. Veelvuldig aanwezig bij fractievergaderingen, maar ook in Raad- en Commissie-vergaderingen.  Dank, lieve mensen van het bestuur, het is fijn samenwerken met jullie!

 

Het afgelopen fractie jaar stond in het teken van uitvoering. Het college is voortvarend aan de slag. Bijna alle actiepunten uit het coalitie akkoord zijn inmiddels al ingevuld of in gang gezet. Klasse, met een speciaal woord van dank aan onze eigen wethouder, Nadine Stemerdink die juist waar het gaat om de directe contacten met onze inwoners, veel werk verzet!

 

De PvdA fractie had drie speerpunten: sociaal beleid, aanpak jeugdwerkloosheid, en een duurzamer afvalbeleid. Op twee dossiers hebben we goede voortgang geboekt. Met het Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid, en met het besluit over te stappen op Omgekeerd Inzamelen. Het sociaal beleid gaat ons als PvdA natuurlijk nooit ver genoeg, maar we gaan de goede kant op.

 

Zijn we klaar? Nee, nog lang niet. We weten wat we met het afval willen, maar nog niet wat we met het afvalbedrijf willen. Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid werkt, maar er zitten nog teveel jongeren thuis op de bank. En de nieuwe sociale woningen staan er nog niet. We moeten er dus nog zeker een vol jaar tegen aan!

 

Kortom, het gaat goed met de afdeling, het gaat goed met het bestuur, het gaat goed met de fractie. Maar zijn we effectief genoeg? Soms gaan discussies nog teveel over wat er niet goed gaat en dan krijg je tegenstellingen, waar we juist vooruit moeten. Maar gaat om onze inwoners, niet wie het hardste schreeuwt en het meest in de krant staat. We moeten het samen doen. Het gaat om het resultaat voor onze inwoners. Blij zijn we dan ook met initiatieven zoals bijv de sport-strippenkaart, wat al Delroy’s hoogtepunt wordt genoemd J, maar ook de kerstverlichting voor winkelcentrum Prinsenhof, de verlengde openingstijden voor horeca bij grote evenementen, de schoolpas. Trots zijn we op initiatieven van maatschappelijke organisaties.  Zoals Het Huis, een woning voor een aantal meervoudig gehandicapte jongeren, door ouders zelf te realiseren. De stadsboerderij Rusthout, die met vrijwilligers groeit en bloeit. Het Hospice, de maatschappelijke inzet van sportverenigingen zoals RKAVV, de buurt-tenders.

 

Het zijn maar kleine dingen, maar kunnen wel het verschil maken! Ook hier citeer ik graag president Obama: “The single most powerful word in our democracy is the word  ‘we’.

 

We zijn erg blij met al die mensen die zich voor ons inzetten. De campagne komt eraan, en we hopen dat veel mensen ons zullen steunen. Dank ook aan de mensen die zich nu al zoveel inzetten voor de PvdA en voor onze inwoners. Dank aan onze wethouder, zij loopt zich de benen onder het lijf. Dank aan mijn fractie die overuren draait.

 

Daarom een nieuwe traditie, in de vorm van drie aanmoedigingsprijzen! Graag wil ik twee mensen bedanken voor het harde werken het afgelopen jaar, ze hebben bijna dag en nacht gewerkt. Daarom voor hen de Diederik Samsom-prijs, een nachtlampje voor de iPad, zodat ze echt dag en nacht kunnen doorwerken. Graag roep ik naar voren: Nadine onze wethouder, en Delroy die als Raadslid in zijn eerste raadsperiode het hoofd goed boven water houdt!

 

Zeer vereerd zijn we door de komst van onze PvdA-wethouder uit Den Haag, Rabin Baldewsingh. Een rode wethouder in hart en nieren die in Den Haag vele idealen realiseert, waarvan wij ook profiteren. Hij zal hier zo ook zelf wat over vertellen. Hij wordt wel als de naughty boy van het Haags college beschouwd, maar dat juichen wij zeer toe. Rabin, daarom ook voor jou  een aanmoedingsprijs: de Hakim Ziyech-prijs, ‘durf je gang te gaan, en ga er vooral mee door”. Deze koffiekop zal je hieraan helpen herinneren, hopen wij!

 

Tenslotte de Doorzettersprijs, vernoemd naar onze vorig jaar veel te jong overleden fractiegenoot, Maarten Oosschot. Een prijs voor iemand die bergen werk verzet,  en die gehoord wil worden zonder te schreeuwen. Voor deze prijs kijken we naar het bestuur. Sangita, Folkert, Carl, Michel, Jac, veel dank aan jullie, voor alles wat jullie al verzet hebben in het bestuur. De afdeling leeft weer, en dat is aan jullie te danken! Aan jullie, en aan jullie voorzitter, Jochem Streefkerk. Net nieuw als voorzitter heeft hij met veel energie het bestuur nieuw leven in geblazen. Jochem, als aanvoerder van het team krijg jij van ons de Maarten Oosschot-prijs. Voor jouw mentaliteit van ‘niet-zeuren-maar-aanpakken’, met humor en energie. Op één voorwaarde: we zien je teveel in een auto. Kom op, man, pak die fiets! De Maarten Oosschot prijs bestaat daarom uit een auto-attribuut voor de fiets. Je bent onze rode vaandeldrager, zie deze prijs als aanmoediging, maar bovenal als waardering van een dankbare fractie!

 

Lieve mensen, ik wens jullie allemaal een heel mooi 2017, een goed verkiezingsresultaat en ik hoop jullie dit jaar allemaal te zien in de campagne!

Marjan van Giezen