Nieuwjaarstoespraak Marjan van Giezen

20 januari 2018

Partijgenoten, collega’s, genodigden,

Allereerst wil ik u namens de PvdA-fractie het allermooiste wensen voor 2018: gezondheid, voorspoed en betrokkenheid voor én met elkaar. Want politiek is één ding, onze gezondheid en onze familie staan toch echt voorop – als het goed is!

Als fractie hebben we opnieuw een bewogen jaar achter de rug. Ik mag wel zeggen dat dit de meest ‘gevarieerde’ raadsperiode is geweest in onze gemeente tot nu toe! Na de snelle val van het college eind 2014, de Raadsenquete Duivenvoordecorridor in 2015 en de burgemeesterswisseling in 2016, noteerden we in 2017 het vertrek van wethouders Bruines en Rozenberg. Voor de fractie niet altijd makkelijk om in te opereren. Wij waren gelukkig oorzaak noch deel van de tragiek, maar deze gebeurtenissen hebben de Raad in haar functioneren als Raad in de diepste ziel geraakt.

Nu kijken we vooruit naar het verkiezingsjaar 2018. Mijn verhaal is vooral bedoeld als spiegel naar de nieuwe Raad. Zie het als de wijze lessen die deze fractievoorzitter in 12 jaar heeft opgedaan, en graag wil meegeven aan de volgende fractie, of eigenlijk: aan de volgende Raad.

We wonen in een prachtige gemeente met een indrukwekkende geschiedenis. Burgemeester Tigelaar hield hier een gloedvol betoog over in zijn Nieuwjaarstoespraak. Er hebben vele beroemde mensen in onze gemeente gewoond.  We hebben het dan vaak over vader en zoon Huygens, en over Prinses Marianne. Maar zoals u aan de straatnamen kunt zien, hebben we veel meer beroemde inwoners gehad.  Ik wil – om tot mijn wijze raad voor 2018 te komen – even terug naar een beroemde inwoner in de 19e eeuw. En misschien vraagt u zich af: waarom deze persoon? Dat zal ik u toelichten.

Guillaume Groen van Prinsterer, geboren in  Voorburg in 1801, op de Buitenplaats Vreugd en Rust. In 1849 kocht hij overigens Hofwijck, het oude buiten van de familie Huygens! Hij studeerde in 1824 af in Letteren en Rechten,  was kabinetssecretaris van Koning Willem II en Tweede Kamerlid. Vooral bekend als conservatief politicus. Waarom hij? Ik wil even naar één van zijn eerste werken, een Geschrift, dat hij als jongeling in 1826 schreef, nog voordat hij tot het diepere geloof bekeerd werd. De titel luidde: Historische proeve over de geschiedenis en de gevolgen van de steeds nauwer geworden vereniging van de beschaafde volken. Later schreef hij nog zijn bekendste boek en naslagwerk:  het Handboek der geschiedenis van het vaderland (1841-1846). En ter geruststelling, Groen van Prinsterer was een verklaard tegenstander van slavernij, ik mag dus over hem spreken J.

Waarom noem ik nu Groen van Prinsterer? Om de kern van zijn boodschap, beschreven in zijn jeugdig Historische Proeve: “de verbroedering van volken leidt tot een hoger beschavingspeil”.

Hij had het vooral over het uiteenvallen en weer samenkomen van de Europese volken. Uiteenvallen door macht en oorlogen ,weer samenkomen door het uithuwelijken van prinsessen, toendertijd een beproefde methode …

Die uitspraak is echter veel breder te zien, en eigenlijk is het door zijn ogen dat ik de nieuwe Raad een spiegel wil voorhouden.  Verbroedering leidt tot een hoger beschavingspeil oftewel: samenwerken leidt tot beter bestuur.

In de politiek heb je het in ons land gelukkig nooit alleen voor het zeggen. We werken met coalities, opposities en – heel mooi – ook met samenwerking tussen coalities en opposities. In de Gemeenteraad zit je niet als fractielid, maar als deel van de Gemeenteraad. De PvdA kan het nooit alleen. Enerzijds omdat we een kleine fractie zijn, anderzijds omdat het niet om ons gaat, maar om de inwoners. Ons doel als politicus is het beste te doen voor onze inwoners.  Als de Raad niet goed functioneert, is er sprake van slecht bestuur. En laat ik dat wel zeggen: een slecht bestuur wordt nooit veroorzaakt door één persoon, door één partij, maar vooral door slechte reacties op elkaar. Als we teveel met elkaar bezig zijn, vergeten we iets: onze inwoners, onze gemeente. Als we samenwerken, het liefst door de lijnen van coalitie en oppositie heen, heeft onze gemeente daarbij het meeste baat, en geeft het de inwoners vertrouwen in de politiek.

De afgelopen periode is de Raad veel met elkaar bezig geweest. Dat raakt alle partijen, en dus ook de PvdA. Je merkt dat je toch bezig bent te reageren op wat er gebeurt in de Raad. Het kan gebeuren,  het was ook een moeilijke periode. Maar laten we de nieuwe Raadsperiode ingaan met hernieuwd geloof in de democratie, in de politiek, in elkaar en in onze gemeente! Verbroedering van volken leidt tot een hoger beschavingspeil. Van samenwerken wordt iedereen beter. En zeker onze inwoners!

Mijn wens voor de nieuwe PvdA fractie in 2018: heb vertrouwen in de politiek, maar doe het niet alleen. Doe het met elkaar en voor onze inwoners! Ik wens onze gemeente in 2018 een goed bestuur!

 

Tenslotte wil ik ook dit jaar de Maarten Oosschot-prijs uitreiken.  Een prijs ter nagedachtenis aan ons in 2015 overleden fractielid Maarten Oosschot, voor mij nog steeds een van de meest integere, bevlogen en humorvolle politici van onze gemeente. Een prijs voor een PvdA-er die zich met diezelfde energie en bevlogenheid inzet voor de idealen van de PvdA!

Marjan van Giezen, fractievoorzitter