Door op 10 juli 2014

Ombudsteam PvdA Leidschendam-Voorburg van start

Enkele leden van onze afdeling hebben het initiatief genomen ook in Leidschendam-Voorburg een PvdA-ombudsteam te starten. In Den Haag en diverse andere gemeenten in de regio is zo’n Ombudsteam er al en er is verschrikkelijk veel vraag naar. Inwoners die een probleem hebben met de woningcorporatie, een ondernemer die niet wegwijs wordt uit gemeentelijke procedures, een gezin dat een vraag heeft over de Ooievaarspas, het gaat om kleine zaken waar men vooral op zoek is naar de juiste informatie of het leggen van het eerste contact met een deskundige. Met alle wijzigingen in de zorg, de sociale huursector etc. die nu op de mensen afkomen, komen veel mensen met vragen bij de fractie en bestuur terecht. Om deze mensen een beetje te kunnen ondersteunen is een Ombudsteam hard nodig.

Ondanks dat we als gemeenteraadsfractie kleiner zijn geworden (of misschien wel juist daarom) wil de fractie hier haar schouders onder gaan zetten. We hebben best veel ervaring en – met de nieuwe leden er bij – ook veel expertise op bestuur, zorg, economie en financiële zaken. Daarnaast werken we ook samen met de PvdA Den Haag, die al jaren een Ombudsteam heeft en een grote ploeg mensen die hierbij hand- en spandiensten verricht.

Maarten Oosschot en Jacob Zuurmond zijn vanuit de fractie de trekkers van het opzetten van dit Ombudsteam en Michel van der Holst is de contactpersoon in het bestuur. Maar zo’n Ombudsteam draaiende houden, dat kunnen we niet alleen. Alle ondersteuning, inzet, ideeën en creativiteit zijn welkom! We zoeken met name mensen die het niet erg vinden af en toe door ons gebeld te worden met een vraag. Of die best een keer op een inloopspreekuur bij hen in de wijk met ons achter de tafel willen zitten. Of met ons mee willen gaan op huisbezoek om mensen de gevraagde informatie te geven. We zoeken vooral mensen met een groot netwerk in onze gemeente, met juridische of financiële kennis, kennis van sociale zaken/uitkeringen, ondernemers of mensen of die ervaring hebben met ombudsteam, buurtbemiddeling etc. Het hoeft allemaal niet veel tijd te kosten, het gaat om incidentele inzet, op gevraagde momenten, op het terrein waarop u ervaring of kennis hebt.

Wilt u meedoen, meedenken hoe we dit als afdeling gaan organiseren of wilt u meer informatie neem dan vooral contact op met Maarten Oosschot (info@oosschotbouwadvies.nl / 06 – 2509 1480) op.We hopen natuurlijk op een grote respons, vele handen maken immers licht werk!

Maarten Oosschot

Maarten Oosschot