Door op 5 september 2015

Onderzoek mogelijkheden AZC in Leidschendam-Voorburg

De PvdA-fractie Leidschendam-Voorburg vindt het verschrikkelijk wat op dit moment in de wereld plaatsvindt, met duizenden mensen op de vlucht, op zoek naar een veilig heenkomen. Als welvarende gemeente in een welvarend land hebben we de verantwoordelijkheid om te kijken wat wij als gemeente kunnen doen. 

De PvdA staat dan ook niet afwijzend tegenover het verzoek van het COA om vluchtelingen op te vangen. Wel moet goed gekeken worden naar de locatie, de omvang en de vorm van de opvang.

De PvdA begrijpt de zorgen van de omwonenden van Schakenbosch, gezien de aanwezigheid van andere kwetsbare groepen in deze wijk. Het feit dat hier een gebouw door de eigenaar wordt aangeboden betekent niet dat dit de enige optie is. De PvdA vindt dat daarom eerst goed onderzocht moet worden welke locaties geschikt zouden zijn of geschikt te maken zijn. Maar ook op welke andere manier Leidschendam-Voorburg een bijdrage kan leveren. Bijvoorbeeld door huisvesting te bieden aan doorstroom-gezinnen, of door grond beschikbaar te stellen voor tijdelijke opvang. Ook moet zorgvuldig worden gekeken naar de effecten van een asielzoekerscentrum op de wijk. Welke omvang is er mogelijk en zijn er voldoende voorzieningen in de wijk, zoals onderwijs, begeleiding en dagbesteding. Dit zijn vragen waarover vooraf helderheid moet zijn.

De PvdA roept het college op om met een goede haalbaarheidsstudie deze effecten in beeld te brengen, voordat een beslissing wordt genomen of vluchtelingen wel of niet opgevangen kunnen worden in onze gemeente. Het gaat tenslotte om mensen die alles kwijt zijn en niet voor hun plezier huis en haard verlaten hebben. We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om te kijken wat we voor hen kunnen doen, aldus de PvdA.