Door Delroy Blokland op 18 juni 2016

Proef met beschut werk wordt uitgebreid

De PvdA fractie Leidschendam-Voorburg is blij met de aanpak voor beschut werk die wethouder Nadine Stemerdink gaat starten.

De gemeente moet op grond van de Participatiewet werk in een beschutte omgeving organiseren voor mensen die (nog) niet in staat zijn om een betaalde baan te krijgen. De proef die in de eerste helft van 2016 is uitgevoerd met 22 mensen was een succes en wordt voortgezet. Dankzij extra budget wordt de proef zelfs uitgebreid.

De beschutte werkplekken kunnen een opstap zijn naar een reguliere arbeidsrelatie, maar dat is niet voor iedereen mogelijk. Ook vrijwilligerswerk bij maatschappelijke organisaties zoals WOEJ stelt mensen in staat om te participeren.

Delroy Blokland, raadslid PvdA: “De PvdA spant zich in om iedere inwoner van onze gemeente in staat te stellen om mee te doen. De aanpak van beschut werk zorgt er voor dat er ook budget is om hen extra begeleiding te geven. Ons streven is dat niemand noodgedwongen thuis hoeft te zitten.”

In de gemeenteraad was zeer brede steun voor de aanpak beschut werk. De PvdA fractie heeft in de Raad afgesproken om in het najaar met de wethouder de voortgang en resultaten te bespreken.

Delroy Blokland

Delroy Blokland

Als raadslid sinds 2014 van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg stel ik mijzelf graag voor: ik voel me zeer vereerd om de komende vier jaar de idealen en ideeën van de PvdA in de raad uit te dragen. Na jaren van bezuinigen is het nu tijd om weer te investeren in de toekomst van Leidschendam-Voorburg. Tijdens

Meer over Delroy Blokland