PvdA: actieprogramma Regenboogbeleid

Door Matthijs Willemse-Jacobson op 3 juli 2018

De gemeente moet met een actieprogramma komen om de acceptatie van seksuele diversiteit te bevorderen. PvdA, VVD, CDA en D66 roepen wethouder Stemerdink op daar op korte termijn mee aan de slag te gaan. “Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en dezelfde kansen krijgen, ongeacht geaardheid, geslacht of genderidentiteit”, aldus Matthijs Willemse-Jacobson, fractievertegenwoordiger voor de PvdA.

De raad heeft de wethouder gevraagd om in het actieprogramma op vier speerpunten in te zetten. Allereerst op voorlichting aan jongeren over seksuele diversiteit. Daar is nog veel te verbeteren, want onderzoek van COC laat zien dat slechts 1 op de 10 jongeren denkt je op school voor iedereen uit de kast kan komen. Ten tweede moet de gemeente zorginstellen ondersteunen om een cultuur te creëren waarin roze ouderen zich sociaal veilig en geaccepteerd voelen. Daarnaast is ook de acceptatie van seksuele diversiteit op het sportveld en in de kleedkamer een aandachtspunt. “Het is belangrijk dat seksuele diversiteit bespreekbaar is en dat hier met evenementen, zoals een roze sporttoernooi, aandacht voor is.” Tot slot is ook het bevorderen van zichtbaarheid van diversiteit in de openbare ruimte van belang, bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren op Coming Out Dag.

De wethouder heeft toegezegd in het najaar met een actieprogramma te komen, waarin deze speerpunten worden meegenomen.

Matthijs Willemse-Jacobson

Matthijs Willemse-Jacobson

“Gelijke kansen, goede zorg en betaalbaar wonen zouden vanzelfsprekend moeten zijn voor iedereen. Daar zet ik me voor in.” Samen met mijn man Uub en onze twee katten woon ik aan de Prins Bernhardlaan in Voorburg. In het dagelijks leven werk ik als beleidsmedewerker op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Om te ontspannen

Meer over Matthijs Willemse-Jacobson