Door op 17 november 2014

PvdA blij met toezegging om Veurtheater te behouden

De PvdA heeft zich tijdens de begrotingsbehandeling in de Raad hardgemaakt voor een huurverlaging voor het Veurtheater aan de Damlaan. “Het risico was groot dat het Veurtheater zonder die huurverlaging het net niet zou redden. En dat terwijl het theater een prima aanloopseizoen achter de rug heeft en het bezoekersaantal sterk groeit.

Het Veurtheater is een onmisbaar onderdeel van het Damcentrum en mag niet verloren gaan voor onze gemeente. Daarom hebben we samen met de VVD een amendement ingediend om het theater nog iets langer een tijdelijke huurverlaging te geven. De wethouder heeft toegezegd dit positief te bekijken en met het theater te gaan praten over een verlaging van de maatschappelijke huur. Geweldig, daar zijn we erg blij mee!, aldus PvdA-fractievoorzitter Marjan van Giezen.

Het Veurtheater is anderhalf jaar geleden opgezet als culturele onderneming en krijgt niet langer gemeentesubsidie. Als overbrugging is een tijdelijk huurverlaging toegezegd. Hoewel het Veurtheater een vliegende start heeft gemaakt, zijn de aanloopkosten hoog en kan het theater het eerste jaar nog niet kostendekkend draaien.

Naast het amendement voor het Veurtheater wist de PvdA een amendement door de Raad te krijgen om ondernemersverenigingen een tijdelijke vrijstelling op de precariobelasting te geven. Nu moeten ondernemers een precariobelasting betalen als zij een evenement organiseren, bijvoorbeeld voor de huur van kraampjes of een uitstalling. Soms moeten er wel 30 vergunningen per evenement worden aangevraagd, à € 0,59 per m2.   “We waren net zo blij met de ondernemersverenigingen en ondernemersfondsen. Vanuit de Raad hebben we daar ook geld voor beschikbaar gesteld. Maar nu deze winkelgebieden evenementen willen gaan organiseren,  lopen ze tegen deze extra kosten en procedures aan. En dat in een tijd dat winkelgebieden het toch al moeilijk hebben. We zijn daarom erg blij dat de wethouder ons initiatief heeft overgenomen en de precariobelasting voor deze activiteiten de eerste twee jaar kwijtscheldt!”

Dit amendement, ingediend door de PvdA en de VVD, werd raadsbreed ondersteund!