12 februari 2016

PvdA blij met voortbestaan ouderen-dagbesteding Mariënpark

De PvdA fractie Leidschendam-Voorburg is blij dat de zorgvoorziening van Florence in Mariënpark behouden blijft. Dat blijkt uit de antwoorden van wethouder Bruines op de vragen van de PvdA-fractie tijdens de Commissie Maatschappelijke Aangelegenheden van 11 februari. In het oude Atrium-gebouw van woonzorgcentrum Mariënpark vindt nu dagelijks de dagbesteding voor ruim 30 ouderen plaats. Voor deze mensen is het een welkome afwisseling van hun vaak geïsoleerde bestaan. Ze komen er vaak al jaren en met heel veel plezier.

 

Met de nieuwe plannen voor Mariënpark was onduidelijk of de ouderen-dagbesteding kon blijven bestaan. Wethouder Bruines gaf aan gesproken te hebben met zowel zorgaanbieder Florence als met woningcorporatie Vidomes. Beiden hebben haar verzekerd dat er ook in de nieuwbouw van Mariënpark gewoon plek is voor ouderen-dagbesteding. Dit tot opluchting van vele ouderen, maar ook van de vrijwilligers en begeleiders van deze vorm van ouderenzorg!

 

De PvdA kreeg tijdens een werkbezoek aan de dagbesteding in Mariënpark veel vragen over het voortbestaan van de ouderen-dagbesteding. Fractievoorzitter Marjan van Giezen: “de ouderen vertelden me dat ze elke dag weer uitkijken naar deze bijeenkomsten, en dat ze heel bang zijn dat ze niet meer mogen komen. Ze willen ook niet ergens anders naar toe, waar ze niemand kennen. Fijn dat we ze nu gerust kunnen stellen!”

 

Overigens  betreurt de PvdA het dat veel van de geplande zorgvoorzieningen niet terugkomen in het nieuwe Mariënpark. Zo is er geen ruimte voorzien voor maatschappelijke voorzieningen als kapper, pedicure, huisarts, fysiotherapeut. Marjan van Giezen:”in het oude plan zouden er veel extra voorzieningen komen, en een wijkservicecentrum. Dat bleek helaas niet haalbaar. We zijn daarom blij dat de wethouder heeft toegezegd bij alle partijen erop aan te dringen toch zoveel mogelijk voorzieningen in de buurt mogelijk te maken, voor de ouderen die straks in Marienpark wonen, maar ook voor de ouderen in de wijk”.2016-02-12 Marienpark ouderendagbesteding feb16