23 november 2017

Kandidaatstellingscommissie kiest voor verjonging

PVDA-COMMISSIE KIEST VOOR VERJONGING
Nadine Stemerdink voorgedragen als lijsttrekker

De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg gaat de komende raadsperiode flink verjongen. Dat wordt voorgesteld door een onafhankelijke adviescommissie onder voorzitterschap van oud-wethouder Gregor Rensen. De ledenvergadering van de afdeling zal hierover op 7 december besluiten.

De commissie stelt voor om wethouder Nadine Stemerdink lijsttrekker te maken. Op de tweede plek komt de 26-jarige Jochem Streefkerk, thans afdelingsvoorzitter. Raadslid Delroy Blokland gaat nog een periode door als het aan de commissie ligt. Op de vierde plaats en zesde plek stelt de commissie Matthijs Willemse-Jacobson en Sangita Paltansing voor, beide jonge, talentvolle PvdA-ers van een nieuwe generatie. Marjan van Giezen, sinds 9 jaar de energieke fractievoorzitter, zou volgens de commissie een stapje terug moeten doen, om ruimte te scheppen voor het aanstormend talent. Zij staat op de ontwerplijst op de vijfde plek.

Commissievoorzitter Gregor Rensen is blij met die nieuwe, jonge talenten. “Met deze jonge mensen heb ik alle vertrouwen in de toekomst van de PvdA in Leidschendam-Voorburg. Zij gaan echt invloed uitoefenen in de Raad”, zo voorspelt hij. “Samen met de inbreng van ervaren en bekende raadsleden, gaat dit een uitstekende fractie worden.”