Door Sangita Paltansing op 8 maart 2018

PvdA: Economische onafhankelijkheid, nu én in de toekomst

Jaarlijks op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Dé dag waarop vrouwen over de hele wereld stil staan bij de positie van de vrouw en wat er in de afgelopen jaren allemaal is bereikt op dit gebied. Maar vooral ook op wat er nog moet worden bereikt!

De PvdA heeft altijd een belangrijke rol gehad in het verwerven van gelijke rechten. Bijna 100 jaar geleden stond de PvdA al aan de wieg van het stem- en het kiesrecht voor vrouwen. Daarna is de PvdA blijven strijden voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen: in de maatschappij, binnen het gezin én op de werkvloer.

De PvdA pleit ervoor dat een ieder zijn of haar talenten en kwaliteiten moet kunnen ontplooien en ontwikkelen. Waar emancipatie vroeger vooral ging over het doorbreken van taboes en het verwerven van gelijke rechten bij wet tussen mannen en vrouwen, gaat emancipatie nu over zaken die onze dagelijkse praktijk raken:

  • Nog steeds zijn er meer mannen dan vrouwen in topfuncties;
  • Nog steeds krijgen veel vrouwen niet hetzelfde salaris als mannen in dezelfde functies;
  • Nog steeds zijn veel vrouwen in Nederland niet economisch zelfstandig.

Anno 2018 vinden steeds meer vrouwen een balans tussen de arbeid- en zorgtaken. Zij kunnen de vrije keuze maken om parttime te werken, zodat zij meer aandacht en zorg kunnen besteden aan de kinderen en de organisatie van het gezin. Door niet of hoogstens parttime te kunnen werken, zijn nog teveel vrouwen niet in staat om economisch zelfstandig te zijn en zich te ontplooien en ontwikkelen. En daardoor zijn nog teveel vrouwen kwetsbaar bij levensgebeurtenissen die gepaard gaan met financiële tegenslagen, waardoor zij gevangen zitten in een positie van afhankelijkheid. Bijvoorbeeld door een scheiding, of door werkloosheid van de partner.

Financiële consequenties, die ook gevolgen hebben voor de kinderen uit het gezin.

Kinderen die leven in langdurige armoede kunnen te maken krijgen met een lager welbevinden, slechte prestaties op school en sociale uitsluiting. Dit kan tot gevolg hebben dat deze kinderen wanneer ze volwassen zijn eveneens een verhoogde kans op armoede hebben. 

De PvdA wil voorkomen dat mensen verstrikt raken in een afhankelijkheidspositie. De PvdA pleit daarom voor:

  • behoud van inkomensondersteunende maatregelen, voor de inwoners die het écht nodig hebben;
  • behoud van het kindpakket voor kinderen uit minimagezinnen;
  • uitbreiding van de faciliteiten van de Ooievaarspas, bijvoorbeeld met gratis openbaar vervoer voor kinderen uit minimagezinnen;
  • betere voorlichting en communicatie over bestaande maatregelen;
  • voortzetting van de schuldhulpverlening- en voorlichting en actieve inzet op financiële bewustwording op scholen en bij minimagezinnen.

Met de inzet van de PvdA op de aanpak van armoede in onze gemeente zorgen we gezamenlijk voor een toekomstbestendige gemeente en een sterkere volgende generatie.

 

Sangita Paltansing

Sangita Paltansing

Mijn droom voor de PvdA Leidschendam-Voorburg is om aan de lat te staan voor toekomstbestendige collectieve voorzieningen, die aan de basis staan van een vitale samenleving: veiligheid, goede en toegankelijke zorg voor een ieder, sterk en innovatief onderwijs voor de banen van morgen, werk voor iedereen, passende huisvestingsmogelijkheden voor alle generaties. Een veilige en gezonde

Meer over Sangita Paltansing