Door op 23 september 2013

PvdA fractie stelt vragen over verkoop CBS-gebouw

Uit een bericht van Vastgoedmarkt van 20 september blijkt dat het vastgoed- en ontwikkelingsbedrijf van de Rijksoverheid (RVOB) het voormalige CBS-gebouw in Voorburg via een openbare inschrijving wil verkopen. De PvdA-fractie in Leidschendam-Voorburg wil weten in hoeverre er bij de verkoop rekening wordt gehouden met de belangen van de gemeente.

In de gemeentelijke structuurvisie en in diverse andere beleidsdocumenten wordt het pand aan de Prinses Beatrixlaan in Voorburg-Bovenveen aangemerkt als een locatie voor (sociale) woningbouw. De PvdA vraagt zich af in hoeverre het RVOB met de wensen van de gemeente Leidschendam-Voorburg rekening zal houden. Daarom heeft de partij schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders gesteld.

Woordvoerder Maarten Oosschot: ”Wij vrezen dat Leidschendam-Voorburg helemaal niet is geïnformeerd over deze mogelijke verkoop. Het is dan maar de vraag of de uiteindelijke bestemming van het gebouw in overeenstemming is met onze structuurvisie. En of het dan wel past binnen het ruimtelijk kader van deze locatie. Stel je voor dat een nieuwe koper aan deze locatie een hele ongewenste bestemming wil geven, wat is dan onze zeggenschap? En hoe worden wij bij de verdere plannen betrokken? Voor de buurt is het belangrijk te weten wat er op deze locatie gaat gebeuren!”
De PvdA-fractie hoopt via het college van BenW meer informatie te krijgen en wil dit punt – indien nodig – in de Commissie Openbaar Gebied aan de orde stellen.