Door Nadine Stemerdink op 17 november 2014

PvdA: iedereen moet kunnen meedoen!

“De PvdA is blij met de besluitvorming in de Gemeenteraad over de decentralisaties in de jeugdzorg, langdurige zorg en de Participatiewet. De PvdA vindt dat iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Het kan niet zo zijn dat we, door het decentraliseren van zorg en gesubsidieerd werk, bepaalde groepen inwoners aan hun lot overlaten ”, aldus Nadine Stemerdink, woordvoerder voor de PvdA in de Gemeenteraad Leidschendam-Voorburg.  

Op 1 januari 2015 komen er veel rijkstaken op het terrein van jeugd, zorg en participatie over naar de gemeente. Hoewel er samen met de maatschappelijke organisaties, hard wordt gewerkt aan een soepele overgang, komt die datum toch snel naderbij. De PvdA heeft hier nog veel zorgen over omdat er straks gewoon minder geld beschikbaar is. Aangezien het bij zorgverlening om een ‘open einde’-budget gaat, kan dit betekenen dat er aan het eind van het jaar een fiks financieel tekort is. Dat wordt wat de PvdA betreft nu nog te makkelijk weggewoven door de gemeente.

“Door de grote bezuinigingen op de zorg en de Participatiewet kan de deelname van onze inwoners aan de samenleving onder druk komen te staan. Kunnen we straks de mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt nog een goede dagbesteding bieden? Of beperken we ons tot ondersteuning van die mensen die nog kansen hebben op de arbeidsmarkt? En hoe zorgen we er dan voor dat die onderste groep niet tussen wal en schip landt?”, zegt Nadine Stemerdink, die zich altijd hard gemaakt heeft voor deze groep mensen.

Zorgen heeft de PvdA ook waar het gaat om de inwoners die gebruik maken van het persoonsgebonden budget (PGB). In het nieuwe systeem kun je deze zorg in principe alleen inkopen bij zorgverleners in de eigen regio. “Maar wat nu als cliënten hele goede zorg hebben buiten de regio, en alles goed gaat? Moeten ze dan na 1 januari van zorgverlener wisselen? Voor bepaalde cliënten met bijvoorbeeld autisme kan dat heel negatief uitpakken. Laten we dus vooral niet weghalen wat nu goed is”, aldus Nadine Stemerdink.

Hoewel de PvdA tevreden is over de uitkomsten van de discussie in Leidschendam-Voorburg, zijn de consequenties van de decentralisaties nog niet op alle punten te overzien. De PvdA pleit er daarom voor om een tijdelijk interventieteam op te richten waar mensen snel terecht kunnen met vragen en problemen waar zij na 1 januari 2015 tegenaan lopen. De PvdA is daarnaast ook voorstander van een (gemeentelijke) Ombudsfunctie die objectief kan beoordelen of cliënten de juiste zorg krijgen. “Als PvdA vinden wij het belangrijk dat er een helder aanspreekpunt is voor mensen die tussen het wal en het schip vallen. Zowel binnen de gemeente als door een onafhankelijke instantie”.

Nadine Stemerdink

Nadine Stemerdink

Nadine Stemerdink is sinds 9 februari 2015 wethouder voor werk en inkomen (incl. DSW en Jeugdwerkgelegenheid), sport, openbare ruimte, wijk- en buurtgericht werken; personeel & organisatie en het project Leidsenhage namens de PvdA in het college van BenW van Leidschendam-Voorburg.

Meer over Nadine Stemerdink