PvdA: Inzet op jeugdwerkgelegenheid loont!

Door Sangita Paltansing op 15 januari 2018

De PvdA is zeer te spreken over de eerste resultaten van het actieplan Jeugdwerkgelegenheid “Alle jongeren van de bank” en hoopt dat de gemeente de ingeslagen weg in de komende jaren voortzet, ondanks de terugloop in de middelen hiervoor. De aanpak van de jeugdwerkgelegenheid is één van de speerpunten uit het PvdA-verkiezingsprogramma 2014 – 2018, waar PvdA-wethouder Nadine Stemerdink zich in het college hard voor heeft gemaakt en met succes.

 Het actieplan is in 2016 in het leven geroepen om alle jongeren tot 27 jaar perspectief te bieden, waarbij vooral wordt ingezet op mogelijkheden en kansen, het creëren van nieuwe verbindingen en het versterken van samenwerkingen. De resultaten mogen er zijn. De jeugdwerkloosheid is nu al met 20% gedaald. Met het programma Jongeren in de Lift heeft zo’n 47% van de deelnemende jongeren een baan gevonden, is 11% terug gegaan naar school en is 11% gestart op een leerwerkplek. 

 Delroy Blokland, woordvoerder Jeugd: “Laten we dit vasthouden en niet verslappen. Het gaat nu goed met de economie, over een paar jaar kan dit weer anders zijn. Het is nu het moment om jongeren aan een baan te helpen.” 

 In het programma van de PvdA is de aanpak van de jeugdwerkloosheid altijd een belangrijk thema geweest. Ook in de aankomende raadsperiode blijft de PvdA zich inzetten voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid.

Sangita Paltansing

Sangita Paltansing

Mijn droom voor de PvdA Leidschendam-Voorburg is om aan de lat te staan voor toekomstbestendige collectieve voorzieningen, die aan de basis staan van een vitale samenleving: veiligheid, goede en toegankelijke zorg voor een ieder, sterk en innovatief onderwijs voor de banen van morgen, werk voor iedereen, passende huisvestingsmogelijkheden voor alle generaties. Een veilige en gezonde

Meer over Sangita Paltansing