27 september 2013

PvdA-kandidaten gemeenteraadsverkiezingen bekend

Marjan van Giezen lijsttrekker PvdA 2014

Marjan van Giezen lijsttrekker PvdA 2014

De Algemene Ledenvergadering van de PvdA, Leidschendam-Voorburg heeft op 25 september de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 vastgesteld. Bekend was al dat Marjan van Giezen lijsttrekker zou worden. Bij de eerste acht kandidaten staan drie nieuwe namen, met op plaats drie de eerste nieuwkomer, Delroy Blokland.

Duidelijk is dat de PvdA met deze kandidatenlijst inzet op vernieuwing. De leden hebben gekozen voor kandidaten die bekend zijn met de zwaartepunten in het PvdA verkiezingsprogramma. Belangrijke onderwerpen die in de komende raadsperiode spelen zijn de decentralisaties op het gebied van (jeugd)zorg en participatie, de bestrijding van (jeugd)werkloosheid, en inzet op de lokale economie. De PvdA hecht ook veel waarde aan politieke ervaring, stabiliteit en zichtbaarheid in de gemeente.  De lijst met de acht belangrijkste kandidaten voor de raadszetels laat deze mix dan ook duidelijk zien.

Marjan van Giezen, de huidige fractievoorzitter, gaat de lijst aanvoeren. Zij heeft als fractievoorzitter bewezen op alle relevante terreinen van de gemeentepolitiek thuis te zijn. Naast lijsttrekker Marjan van Giezen staat op de tweede plaats huidig raadslid Nadine Stemerdink. Met haar heeft de PvdA een stevige kandidaat met ruime ervaring in het raadswerk. Daarnaast is bekend dat Nadine midden in de gemeenschap staat en een groot netwerk heeft.

Op de plaatsen drie en vier staan twee nieuwe gezichten. Delroy Blokland zal de komende raadsperiode vooral zijn kennis op het gebied van openbare financiën en lokale economie inbrengen. De vierde plaats is voor Marike Laning. Zij heeft een duidelijke visie op participatie en jeugdzorg. Met dat laatste onderwerp, door de voorgenomen decentralisatie zeer belangrijk voor onze gemeente, heeft zij als ervaren advocate ook beroepsmatig te maken.

Op plaats vijf staat het huidige raadslid Maarten Oosschot, een bekend gezicht in onze gemeente. Maarten zal zich in de nieuwe periode richten  op de bouwwereld, huisvesting, grondexploitatie en ruimtelijke ordening. Op plaats zes staat een nieuwe kandidaat, Jacob Zuurmond. Met zijn kennis van overheidsmanagement en als lokaal bestuurder zal hij zich vooral inzetten om bestuurders en ambtenaren dichterbij de dagelijkse werkelijkheid en praktijk brengen.

Op de plaatsen zeven en acht staan respectievelijk de huidige raadsleden Arnout Brussaard en Cemil Altay. Arnout Brussaard heeft in deze raadsperiode laten zien dat hij een gedegen kennis heeft op het gebied van sociaal beleid en participatie. Cemil Altay heeft zich de afgelopen jaren geprofileerd als jongerenwerker en maatschappelijk werker in onder meer De Prinsenhof. Zijn sterkte ligt vooral in het aanspreken en stimuleren van (vooral jonge) mensen.