PvdA stelt leefbare wijken centraal!

Door Delroy Blokland op 7 maart 2018

De PvdA wil dat het nieuwe College meer werk gaat maken van het centraal stellen van de wijken en de vrijwilligers die zich inspannen om de leefbaarheid te vergroten. Raadslid Delroy Blokland: “Al jaren wordt er gepraat over burgerinitiatieven, maar de gemeente toont tot nu toe te weinig ambitie en stelt onvoldoende middelen beschikbaar om deze te ondersteunen”.

Daarom heeft de PvdA een concreet 4-puntenplan om de wijken centraal te stellen:

1.Wijken krijgen de beschikking over een eigen wijkbudget. Hiervoor wordt 1% van het totale gemeentelijke budget ter beschikking gesteld. De wijk bepaalt waaraan het uitgegeven mag worden. De gemeente faciliteert waar nodig, maar laat zowel de plannen als de uitvoering aan de inwoners over. De Buurttender in Bovenveen en Vlietwensen hebben laten zien dat inwoners heel veel, heel goed zelf kunnen.

2. Inwoners krijgen de gelegenheid bij een aanbesteding (delen van) de uit te besteden werkzaamheden zelf uit te voeren (right to challenge).

3. Wijkcentra krijgen een eigen budget. De wijkcentra kunnen daarmee meer benut worden voor buurtzorg, zoals dagbesteding, een huisartsenspreekuur, bibliotheekactiviteiten of scootmobiellessen. De PvdA zet zich in voor een betere samenwerking tussen wijk- en buurtorganisaties, welzijnsorganisaties en eerstelijnszorgvoorzieningen

4. Er komen duurzaamheidsteams naar de wijken toe. Die duurzaamheidsteams kunnen inwoners, instellingen en bedrijven adviseren over verduurzaming van de leefomgeving. Dat gaat bijvoorbeeld over de warmtevoorziening, over aanpassing van de openbare ruimte aan klimaatverandering en over mogelijkheden om lokaal, in de wijk, energie op te wekken. Ze dienen voorstellen in bij de gemeente en ze krijgen hiervoor ook een budget.

Delroy Blokland

Delroy Blokland

Als raadslid sinds 2014 van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg stel ik mijzelf graag voor: ik voel me zeer vereerd om de komende vier jaar de idealen en ideeën van de PvdA in de raad uit te dragen. Na jaren van bezuinigen is het nu tijd om weer te investeren in de toekomst van Leidschendam-Voorburg. Tijdens

Meer over Delroy Blokland