16 december 2015

PvdA : “Leidschendam-Voorburg durft ‘ja’ te zeggen tegen vluchtelingen”

De PvdA-fractie Leidschendam-Voorburg is blij met het besluit van de Gemeenteraad om tot maximaal 400 vluchtelingen op te vangen. “Als Leidschendam-Voorburg moeten we onze bijdrage leveren aan het nationale vluchtelingenprobleem. Er wachten 54.000 vluchtelingen in ons land op een nieuwe toekomst. Daar kunnen we onze ogen toch niet voor sluiten?”, aldus PvdA-fractievoorzitter Marjan van Giezen.

Leidschendam-Voorburg zal beginnen met 200 vluchtelingen op te vangen in Schakenbosch. Dit aantal kan groeien naar 400, mits uit monitoring blijkt dat alle voorzieningen, zoals onderwijs, zorg, begeleiding etc. op orde zijn. De Raad zal hier zelf de vinger aan de pols houden. Het voorstel is opgesteld door een zestal fracties uit de Raad.

 

De PvdA dringt daarnaast aan op versnelde bouw van sociale huurwoningen om statushouders te kunnen opvangen. Op deze manier komen er ook weer plekken in asielzoekerscentra vrij. Deze statushouders kunnen aanspraak maken op deze nieuw te bouwen sociale huurwoningen. Datzelfde geldt ook voor studenten en starters. Zo kan  meer spreiding over de gemeente worden bereikt en kunnen mensen beter integreren. Marjan van Giezen: “er zijn nu drie locaties aangewezen waar sociale woningbouw mogelijk is. Misschien zijn er nog meer kleine locaties waar een beperkt aantal statushouders terecht kan. Liever meer spreiding over de gemeente dan één grote locatie.”

 

Tenslotte heeft de PvdA via een breed aangenomen motie het college opgeroepen eerst prioriteit te geven aan de nieuwbouw van basisschool De Dijsselbloem, voordat de statushouders-locatie Rijnlandlaan wordt ingevuld. Marjan van Giezen: ”de school wacht al 10 jaar op nieuwbouw. Dat heeft nu eerste prioriteit, zodat school en ouders weten waar ze aan toe zijn. Vervolgens zou er toch al woningbouw worden gerealiseerd,  inclusief huurwoningen. Laat daarvoor dan ook statushouders, starters en studenten in aanmerking komen. Dat past prima in het woningbouwprogramma”.