Door op 4 januari 2016

PvdA Leidschendam-Voorburg kijkt terug op bijzonder jaar 2015

De PvdA-fractie Leidschendam-Voorburg kijkt terug op een bijzonder 2015. We begonnen nog als oppositiepartij (met een reeds gevallen coalitie) en traden in februari 2015 opnieuw toe tot het college van BenW, met Nadine Stemerdink als wethouder.

Op alle dossiers die volgden heeft de PvdA-fractie haar verantwoordelijkheid genomen. Fractievoorzitter Marjan van Giezen was plaatsvervangend voorzitter van de Raadsenquête over het tekort van 18 mln. euro op de Duivenvoordecorridor. Financieel woordvoerder Delroy Blokland voerde het woord tijdens het debat hierover in de Raad. Cemil Altay onderhield de contacten met de wijk Prinsenhof en nieuwkomer in de fractie Jacob Zuurmond nam het woordvoerderschap over voor Klein Plaspoelpolder en de bouwplannen Duivenvoordecorridor.

Maar 2015 was ook het jaar dat de PvdA haar fractiegenoot Maarten Oosschot verloor, die op 27 augustus jl. (veel te jong) is overleden. Zijn stempel op dossiers als o.a. Leidsenhage en de paalrot-woningen blijven voor de PvdA blijvende herinneringen aan deze politicus met een warm hart.

2015 was een belangrijk politiek en economisch jaar. Het nieuwe zorgsysteem leidde tot financiële problemen voor minder draagkrachtige inwoners.  Marjan van Giezen:”Als PvdA-fractie zijn we met deze dossiers actief aan de slag gegaan. We zijn veel bij organisaties, ondernemers en inwoners langs geweest. De PvdA heeft een plan van aanpak jeugdwerkloosheid ingediend. Onze wethouder Nadine Stemerdink is daar nu actief mee aan de slag.

Ondanks een voorzichtig herstel van de economische crisis staan nog steeds veel winkels leeg. We hebben aandacht gevraagd voor de kleine winkelcentra, en de Raad heeft hiervoor extra geld beschikbaar gesteld. We maken ons hard voor de revitalisatie van winkelcentrum Leidsenhage. In 2016 zal men hopelijk starten met de verbouwing. Unibail/Rodamco steekt hier veel geld in, als gemeente moeten we zorgen voor een goede inpassing. Voor de ondernemers, maar zeker voor onze inwoners die hieromheen wonen. Als politieke fractie moet je vooral buiten de deur zichtbaar zijn, daar waren we in 2015 en dat zullen we blijven.”

De afschaffing van de kwijtscheldingsregeling voor afvalwaterheffing van waterschap Delfland,  zal sommige inwoners hard raken. Delroy Blokland heeft hiervoor diverse malen aandacht gevraagd in de Raad, maar helaas weinig steun ondervonden. Blokland: “De afschaffing  van deze kwijtschelding gaat sommige inwoners tot € 180 per jaar kosten. Dat voel je echt wel in je portemonnee als bijstandsgezin. De lokale lasten moeten zo min mogelijk stijgen, maar dat moet dan wel voor elke inwoner gelden. En dat wordt een stuk lastiger zonder kwijtscheldingsregeling!”

De laatste maanden van het jaar werden beheerst door de vluchtelingenproblematiek. De PvdA vindt dat onze gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen, en vluchtelingen een veilig onderdak moet geven. “Juist daarom was de PvdA voorstander van noodopvang, en stemden we in met een azielzoekerscentrum in Schakenbosch, mits het om realistische aantallen gaat. Ook zijn meer sociale huurwoningen nodig om statushouders op te vangen, maar ook voor onze eigen inwoners”, aldus Marjan van Giezen, “Gelukkig konden we 2015 goed afsluiten met een positief besluit over de opvang van vluchtelingen. Leidschendam-Voorburg neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.”