19 oktober 2015

PvdA-moties afvalbeleid aangenomen; vanaf 2016 Omgekeerd Inzamelen

20151019_155719 

De PvdA-fractie Leidschendam-Voorburg is tevreden met de uitkomst van het Raadsdebat over het nieuwe afvalbeleid. Met grote meerderheid stemde de Raad in met de invoering van het “Omgekeerd Inzamelen” per 1-1-2016. Omgekeerd inzamelen betekent dat alles wat recyclebaar is, wordt opgehaald (behalve glas) en dat het restafval moet worden weggebracht naar een ondergrondse container heel dichtbij.

 

“We hadden best wat zorgen over het nieuwe afvalbeleid”, aldus PvdA-fractievoorzitter Marjan van Giezen. “vooral over de wijze van uitvoering en de financiële onderbouwing. Daarom hebben we een aantal extra eisen gesteld om ervoor te zorgen dat onze inwoners niet alleen de nadelen dragen maar ook meeprofiteren van de voordelen.”

 

De PvdA heeft samen met de VVD en andere partijen twee moties ingediend die allebei zijn aangenomen. De eerste motie gaat over verlaging van de afvalstoffenheffing per 2017, en niet pas na 5 jaar zoals Avalex voorstelt. “Er wordt immers gelijk al minder afval opgehaald en meer grondstoffen teruggewonnen. Daar moet de burger ook iets van terugzien”, aldus Marjan van Giezen.

 

De tweede motie ging over het ophalen van GFT-afval. Dat gaat in het nieuwe systeem eens per twee weken gebeuren. De PvdA heeft de wethouder gevraagd om in de zomermaanden het GFT-afval wel wekelijks op te laten halen, om hinder door stank en ongedierte te voorkomen. Veel gemeenten, zoals ook Rijswijk, doen dat al. “Het gaat maar om een paar keertjes extra, en het bespaart de inwoners een hoop overlast. Extra GFT ophalen in de zomerperiode kan het draagvlak echt vergroten, hebben wij uit de reacties van inwoners gemerkt,” stelt Van Giezen.

 

Leidschendam-Voorburg zit met 5 andere gemeenten in de Avalex-gemeenschappelijke regeling. Op Pijnacker-Nootdorp na hebben alle Gemeenteraden het voorstel nu vastgesteld. Dat betekent dat het nieuwe afvalbeleid waarschijnlijk per 1 januari 2016 van start kan gaan.